Atkūrimo meniu sąrašas

Kai vaizdus žiūrite viso kadro atkūrimo režimu, galite paspausti vieną iš kintamos paskirties mygtukų ir naudoti toliau pateiktas funkcijas.

Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Have fun with pictures (smagiai leiskite laiką su nuotraukomis) Exchange messages (pakeisti žinutes)
Prie nejudančių vaizdų galite pridėti balso žinutes. Be to, galite įrašyti atsakymą į pridėtą žinutę.
Picture play (nuotraukų paleistis)
Galima redaguoti nejudančius vaizdus, naudojantis įvairiomis funkcijomis.
Grading (vertinimas)
Prie vaizdų galite pridėti vertinimo ženklus. Įvertinti vaizdai yra apsaugoti.
Galima atkurti tiktai vertinimo ženklais pažymėtus vaizdus.
Favorites (parankiniai)
Galite pridėti vaizdus prie mėgstamiausių. Prie mėgstamiausių pridėti vaizdai yra apsaugoti.
Galite atkurti tiktai prie mėgstamiausių pridėtas nuotraukas.
View (peržiūrėti) View by date (peržiūrėti pagal datą)
Vaizdus galima atkurti, kalendoriuje pasirinkus fotografavimo datą.
Slide show (skaidrių peržiūra)
Leidžia peržiūrėti vaizdus, naudojant automatinę skaidrių peržiūrą.
Erase (trinti) Erase this picture only (ištrinti tik šią nuotrauką)
Galima ištrinti tik esamu metu rodomą vaizdą.
Nuotraukų trynimas
Erase selected pictures (ištrinti pasirinktas nuotraukas)
Galima pasirinkti ir ištrinti keletą vaizdų.
Nuotraukų trynimas
Erase all pictures (ištrinti visas nuotraukas)
Galima ištrinti visus vaizdus.
Nuotraukų trynimas
Settings (nustatymai) Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną)
Fotoaparato atkūrimo ekrane galima pasirinkti nejudančius vaizdus, kad jie būtų automatiškai įkelti į išmanųjį įrenginį.
Retouch (retušuoti)
Vaizdus galima kopijuoti, sukti arba sukurti mažą esamo vaizdo kopiją.
Camera settings (fotoaparato nustatymai)
Galima keisti įvairius bendruosius nustatymus.
Fotoaparato nustatymų meniu naudojimas

Kas žinotina prieš redaguojant vaizdus

Su šiuo fotoaparatu galite naudoti šias vaizdų redagavimo funkcijas.

Redaguojant sukurti vaizdai yra įrašomi kaip failai, atskiri nuo pradinių vaizdų.
Failų pavadinimai

Redaguojant sukurti vaizdai įrašomi su ta pačia fotografavimo data ir laiku, kaip ir pradiniai vaizdai.

Vaizdo redagavimo apribojimai

  • Vaizdą galima redaguoti iki 10 kartų.
  • Gali nepavykti redaguoti tam tikro dydžio vaizdų arba naudoti tam tikrų redagavimo funkcijų.