Exchange messages (pakeisti žinutes)

Prie nejudančių vaizdų galite pridėti balso žinutes. Be to, galite įrašyti atsakymą į pridėtą žinutę.

 1. Atkūrimo režimas
 2. pasirinkti vaizdą
 3. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 4. Exchange messages (pakeisti žinutes)

Leave a message (palikti žinutę)
Leave a reply (palikti atsakymą)
Play recordings (leisti įrašus)
Erase recordings (trinti įrašus)

Leave a message (palikti žinutę)

Prie nejudančių vaizdų galite pridėti balso žinutes.

 1. Atkūrimo režimas
 2. pasirinkti vaizdą
 3. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 4. Exchange messages (pakeisti žinutes)
 5. Record (įrašas)
 1. Paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Leave a message (palikti žinutę)]).
  • Jei vaizdui žinutė jau priskirta, šios parinkties pasirinkti negalima.
 2. Norėdami pradėti įrašinėti, dar kartą paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Ilgiausias galimas įrašo laikas apie 20 sekundžių. Nelieskite mikrofono.
  • Norėdami baigti įrašinėti, dar kartą paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Norėdami atkurti žinutę, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().
  • Kol žinutės neįrašysite paspausdami 4-ą kintamos paskirties mygtuką (), ją galėsite įrašyti iš naujo.
 3. Norėdami įrašyti žinutę, paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().

Leave a reply (palikti atsakymą)

Galite įrašyti atsakymą į žinutes, kurios buvo įrašytis naudojant [Leave a message (palikti žinutę)].

 1. Atkūrimo režimas
 2. pasirinkti vaizdą
 3. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 4. Exchange messages (pakeisti žinutes)
 5. Record (įrašas)
 1. Paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Leave a reply (palikti atsakymą)]).
  • Jei vaizdui žinutė nepriskirta, šios parinkties pasirinkti negalima.
 2. Norėdami pradėti įrašinėti, dar kartą paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Pradėjus įrašyti galima atlikti tuos pačius veiksmus, kurie aprašyti skyriuje „Leave a message (palikti žinutę)“.
  • Vaizdams su įrašytais atsakymais atkūrimo ekrane rodoma .

Play recordings (leisti įrašus)

 1. Atkūrimo režimas
 2. pasirinkti vaizdą
 3. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 4. Exchange messages (pakeisti žinutes)
 1. Paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Play recordings (leisti įrašus)]).
  • Fotoaparatas atkuria žinutę. Jei įrašytos dvi žinutės, jos atkuriamos paeiliui.
  • Jei norite sustabdyti atkūrimą, paspauskite 1-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Norėdami reguliuoti atkūrimo garsumą, atkuriant naudokitės kryptiniu valdikliu .

Erase recordings (trinti įrašus)

 1. Atkūrimo režimas
 2. pasirinkti vaizdą
 3. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 4. Exchange messages (pakeisti žinutes)
 1. Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Erase recordings (trinti įrašus)]).
  • Jei pasirinksite vertinimo ženklu pažymėtą vaizdą, bus parodytas patvirtinimo dialogas. Pasirinkus [Yes (taip)], vertinimas yra pašalinamas ir rodomas atliekant 2 veiksmą parodytas ekranas.
 2. Pasirodžius patvirtinimo dialogui, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Yes (taip)]).
  • Ištrinamas tik įrašas. Jei įrašyta žinutė ir atsakymas, ištrinami jie abu.