Add makeup (pridėti makiažą)

Aptikite žmonių veidus vaizduose ir juos paryškinkite.

 1. Atkūrimo režimas
 2. pasirinkti vaizdą
 3. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 4. Picture play (nuotraukų paleistis)
 5. naudokite , kad pasirinktumėte
 6. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 1. Kryptiniu valdikliu  pasirinkite veidą, kurį norite retušuoti, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Jeigu aptinkamas tiktai vienas veidas, pereikite prie 2 veiksmo.
 2. Naudodami pasirinkite efektą, naudodami  pasirinkite efekto lygį ir paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Galite pritaikyti kelis efektus vienu metu.
   Prieš paspausdami 4-ą kintamos paskirties mygtuką (), patikrinkite visų efektų nustatymus ir juos pakoreguokite.
   [Make faces smaller (padaryti veidus mažesnius)], [Make skin prettier (pagražinti odą)], [Color faces (suteikti spalvą veidams)], [Make skin less shiny (sumažinti odos blizgumą)], [Hide eye bags (slėpti maišelius po akimis)], [Make eyes bigger (padaryti akis didesnes)], [Whiten eyes (pabalinti akis)], [Add eye shadow (pridėti akių šešėlių)], [Add mascara (naudoti tušą)], [Whiten teeth (pabalinti dantis)], [Color lips (padažyti lūpas)], [Redden cheeks (parausvinti skruostus)]
  • Norėdami grįžti į ekraną, kuriame pasirenkamas žmogus, paspauskite 1-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 3. Peržiūrėkite rezultatą ir paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite 1-ą kintamos paskirties mygtuką ().

Pastabos dėl [Add makeup (pridėti makiažą)]

 • Vienu metu galima redaguoti vieną veidą. Norėdami pridėti makiažą kitam veidui, redaguotą nuotrauką redaguokite dar kartą.
 • Priklausomai nuo krypties, kuria žiūri veidai, arba nuo veidų šviesumo, fotoaparatui gali nepavykti tinkamai aptikti veidų arba ši funkcija gali veikti ne taip, kaip tikimasi.
 • Jeigu veidai neaptinkami, parodomas įspėjimas ir ekrane imamas rodyti atkūrimo meniu.
 • Galima redaguoti tiktai tokias nuotraukas, kurių dydis ne mažesnis kaip 640 × 480.