Arrange pictures (išdėstyti nuotraukas)

Surikiuokite nejudančius vaizdus koliažui sukurti.

 1. Atkūrimo režimas
 2. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Picture play (nuotraukų paleistis)
 4. naudokite , kad pasirinktumėte
 5. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 1. Kryptiniu valdikliu pasirinkite pageidaujamą dizainą, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 2. Spausdami pasirinkite vaizdus (iki keturių), tada paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Ant vaizdų rodomi skaičiai. Koliažas išdėstomas tvarka, kuria buvo pasirinkti vaizdai.
  • Skaičius parodomas arba pašalinamas kaskart paspaudus 2-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Jei norite atšaukti visus pasirinkimus, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().
 3. Kai pasirinksite visus vaizdus, paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 4. Peržiūrėkite sukurtą koliažą ir paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().

Pastabos dėl [Arrange pictures (išdėstyti nuotraukas)]

 • Filmų pasirinkti negalima.
 • Kitais fotoaparatais nufotografuotų vaizdų pasirinkti negalima.

Vaizdo dydis

Sukurto vaizdo dydis yra [Small (2 megapixels) (mažas (2 megapikseliai))] (1600×1200).