Add a fisheye effect (pridėti 180 laipsnių matymo kampo efektą)

Pakeičia vaizdą taip, tarsi jis būtų užfiksuotas naudojant 180 laipsnių matymo kampo objektyvą.
Šis efektas tinka vaizdams, užfiksuotiems naudojant parinktį [Shoot close-ups (fotografuoti stambiu planu)].

  1. Atkūrimo režimas
  2. pasirinkti vaizdą
  3. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
  4. Picture play (nuotraukų paleistis)
  5. naudokite , kad pasirinktumėte
  6. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  1. Apžiūrėkite efektą ir paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().