Add starbursts (pridėti žvaigždžių sprogimo efektą)

Sukuria į žvaigždžių šviesą panašius spindulius, kuriuos skleidžia ryškūs objektai, pvz., saulės atspindžiai arba miesto žibintai.
Šis efektas tinka nakties scenoms.

  1. Atkūrimo režimas
  2. pasirinkti vaizdą
  3. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
  4. Picture play (nuotraukų paleistis)
  5. naudokite , kad pasirinktumėte
  6. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  1. Apžiūrėkite efektą ir paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().