Add a diorama effect (pridėti dioramos efektą)

Pakeičia vaizdą taip, tarsi jame makroskopinio plano režimu būtų užfiksuota miniatiūrinė scena.
Šis efektas labai tinka vaizdams, užfiksuotiems iš aukštai, kai pagrindinis objektas yra ekrano viduryje.

  1. Atkūrimo režimas
  2. pasirinkti vaizdą
  3. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
  4. Picture play (nuotraukų paleistis)
  5. naudokite , kad pasirinktumėte
  6. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  1. Apžiūrėkite efektą ir paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().