Highlight colors (paryškinti spalvas)

Sukuriamas nespalvotas vaizdas, kuriame paliekama tik nurodyta spalva.

  1. Atkūrimo režimas
  2. pasirinkti vaizdą
  3. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
  4. Picture play (nuotraukų paleistis)
  5. naudokite , kad pasirinktumėte
  6. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  1. Kryptiniu valdikliu pasirinkite spalvą, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().