Add cartoon effects (pridėti animacinio filmo efektų)

Nubrėždami linijas padarykite, kad užfiksuotas vaizdas atrodytų tarsi iš komikso.

 1. Atkūrimo režimas
 2. pasirinkti vaizdą
 3. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 4. Picture play (nuotraukų paleistis)
 5. naudokite , kad pasirinktumėte
 6. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 1. Kryptiniu valdikliu  pasirinkite objektą, kuriam bus pritaikytas efektas, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Jeigu aptinkamas tiktai vienas objektas, pereikite prie 2 veiksmo.
 2. Spausdami pasirinkite efektą, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 3. Apžiūrėkite efektą ir paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite 1-ą kintamos paskirties mygtuką ().

Pastabos dėl [Add cartoon effects (pridėti animacinio filmo efektų)]

Jei veidų arba pagrindinių objektų neaptinkama, parodomas įspėjimas, o ekrane vėl grįžtama į atkūrimo meniu.