Stamp (žyma)

Pridedamos žymos prie vaizdo.
Žymas galite padidinti arba sumažinti, perkelti ir pasukti.

 1. Atkūrimo režimas
 2. pasirinkti vaizdą
 3. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 4. Picture play (nuotraukų paleistis)
 5. naudokite , kad pasirinktumėte
 6. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 1. Kryptiniu valdikliu  pasirinkite objektą, kuriam bus pritaikyta žyma, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Jeigu aptinkamas tiktai vienas objektas, pereikite prie 2 veiksmo.
 2. Žymos tipui pasirinkti naudokite .
 3. Spausdami pasirinkite žymos nustatymo metodą, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Reguliuojant galima naudoti (padidinti arba sumažinti), (perkelti) ir (pasukti).
  • Parinkę (padidinti arba sumažinti), paspauskite 2-ą () arba 3-ią () kintamos paskirties mygtuką, kad nustatytumėte žymos dydį, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Parinkę (perkelti), naudokite  žymai perkelti ir paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Parinkę (sukti), paspauskite 2-ą () arba 3-ią () kintamos paskirties mygtuką, kad nustatytumėte žymos kryptį, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 4. Apžiūrėkite efektą ir paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite 1-ą kintamos paskirties mygtuką ().

Pastabos dėl [Stamp (žyma)]

Priklausomai nuo žymų tipo, kai kurių jų redaguoti negalėsite.