Add clarity under water (suteikti aiškumo po vandeniu)

Fotoaparatas kompensuoja po vandeniu nufotografuotų vaizdų mėlynus atspalvius.

  1. Atkūrimo režimas
  2. pasirinkti vaizdą
  3. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
  4. Picture play (nuotraukų paleistis)
  5. naudokite , kad pasirinktumėte
  6. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  1. Kryptiniu valdikliu pasirinkite efekto lygį, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().