Grading (vertinimas)

Prie vaizdų galite pridėti vertinimo ženklus. Įvertinti vaizdai yra apsaugoti.
Galima atkurti tiktai vertinimo ženklais pažymėtus vaizdus.

 1. Atkūrimo režimas
 2. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Grading (vertinimas)

Grade pictures (vertinti nuotraukas)
View graded pictures (peržiūrėti įvertintas nuotraukas)
Remove all grades (pašalinti visus įvertinimus)

Grade pictures (vertinti nuotraukas)

Įvertinkite nuotraukas ženklu [Excellent (puiku)] arba [Good (gerai)].

 1. Atkūrimo režimas
 2. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Grading (vertinimas)
 4. Grade pictures (vertinti nuotraukas)
 1. Kryptiniu valdikliu  pasirinkite nuotrauką ir paspauskite 2-ą () arba 3-ią () kintamos paskirties mygtuką.
  • Įvertintos nuotraukos yra pažymėtos vertinimo ženklais ( arba ) atkūrimo ekrane, jos yra apsaugotos.
  • Vieną nuotrauką galima pažymėti tik vienu vertinimo ženklu.

Pastabos apie įvertintas nuotraukas

Suformatavus atminties kortelę arba fotoaparato vidinę atmintį, visi duomenys, įskaitant įvertintas nuotraukas, negrąžinamai ištrinami.

[Grading (vertinimas)]

 • Įvertintos nuotraukos taip pat pridedamos prie [Favorites (parankiniai)]. Panaikinus vertinimą nuotrauka taip pat pašalinama iš mėgstamiausių.
  Favorites (parankiniai)
 • Vertinimo ženklas gali būti suteiktas daugiausiai 999 nuotraukoms, įskaitant tas, kurios pridėtos prie mėgstamiausių. Vertinimo ženklas gali būti suteiktas daugiausiai 999 nuotraukoms.

Atskirų nuotraukų vertinimo keitimas arba šalinimas

 1. Atlikdami skyriaus „Grade pictures (vertinti nuotraukas)“ 1-ąjį veiksmą pasirinkite nuotrauką, kurios vertinimą norite keisti arba šalinti.
 2. Pakeiskite arba pašalinkite vertinimą.
  • Norėdami dabartinį vertinimą pakeisti pasirinktu vertinimu, paspauskite 2-ą () arba 3-ią () kintamos paskirties mygtuką.
  • Norėdami pašalinti pasirinkto vaizdo vertinimą, paspauskite 2-ą () arba 3-ią () kintamos paskirties mygtuką.

View graded pictures (peržiūrėti įvertintas nuotraukas)

Galima atkurti tiktai vertinimo ženklais pažymėtus vaizdus.

 1. Atkūrimo režimas
 2. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Grading (vertinimas)
 4. View graded pictures (peržiūrėti įvertintas nuotraukas)
 1. Paspauskite 2-ą ( [Excellent (puiku)]) arba 3-ią ( [Good (gerai)]) kintamos paskirties mygtuką.
  • Rodomos tik jūsų pasirinktu vertinimo ženklu pažymėtos nuotraukos.
 2. Nuotraukų peržiūrai naudokite kryptinį valdiklį .
  • Jei norite grįžti į viso kadro atkūrimo režimą, paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().

Pastabos dėl [View graded pictures (peržiūrėti įvertintas nuotraukas)]

Nuotraukų, atkuriamų naudojant funkciją [View graded pictures (peržiūrėti įvertintas nuotraukas)], negalima redaguoti, taip pat keisti arba šalinti vertinimo.

Remove all grades (pašalinti visus įvertinimus)

 1. Atkūrimo režimas
 2. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Grading (vertinimas)
 4.  Remove all grades (pašalinti visus įvertinimus)
 1. Paspauskite 2-ą ( [Excellent (puiku)]) arba 3-ią ( [Good (gerai)]) kintamos paskirties mygtuką.
 2. Pasirodžius patvirtinimo dialogui, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Yes (taip)]).
  • Pasirinktas vertinimo ženklas pašalinamas iš visų nuotraukų.