Favorites (parankiniai)

Galite pridėti vaizdus prie mėgstamiausių. Prie mėgstamiausių pridėti vaizdai yra apsaugoti.
Galite atkurti tiktai prie mėgstamiausių pridėtas nuotraukas.

 1. Atkūrimo režimas
 2. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Favorites (parankiniai)

Add to favorites (pridėti prie parankinių)
View favorites (peržiūrėti parankinius)
Priklausymo mėgstamiausioms nuotraukoms žymės pašalinimas visose nuotraukose

Add to favorites (pridėti prie parankinių)

 1. Atkūrimo režimas
 2. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Favorites (parankiniai)
 4. Add to favorites (pridėti prie parankinių)
 1. Kryptiniu valdikliu  pasirinkite mėgstamą nuotrauką, tada paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Prie mėgstamiausių pridėtos nuotraukos atkūrimo ekrane rodomos su ženklu ir yra apsaugotos.

Pastabos apie prie mėgstamiausių pridėtas nuotraukas

Suformatavus atminties kortelę arba fotoaparato vidinę atmintį, visi duomenys, įskaitant prie mėgstamiausių pridėtas nuotraukas, negrąžinamai ištrinami.

[Favorites (parankiniai)]

 • Prie mėgstamiausių pridėtoms nuotraukoms suteikiamas vertinimo ženklas .
  Grading (vertinimas)
  Pašalinus nuotrauką iš mėgstamiausių, pašalinamas ir šis ženklas.
 • Prie mėgstamiausių galima pridėti daugiausiai 999 nuotraukų, įskaitant įvertintas nuotraukas.

Priklausymo mėgstamiausioms nuotraukoms žymės pašalinimas atskirose nuotraukose

 1. Atlikdami skyriaus „Add to favorites (pridėti prie parankinių)“ 1-ąjį veiksmą, pasirinkite nuotrauką, kurią norite pašalinti iš mėgstamiausių.
 2. Paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Pasirinkta nuotrauka pašalinta iš mėgstamiausių.

View favorites (peržiūrėti parankinius)

Galite atkurti tiktai prie mėgstamiausių pridėtas nuotraukas.

 1. Atkūrimo režimas
 2. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Favorites (parankiniai)
 4. View favorites (peržiūrėti parankinius)
 1. Nuotraukų peržiūrai naudokite kryptinį valdiklį .
  • Jei norite grįžti į viso kadro atkūrimo režimą, paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().

Pastabos dėl [View favorites (peržiūrėti parankinius)]

Nuotraukų, atkuriamų naudojant funkciją [View favorites (peržiūrėti parankinius)], negalima redaguoti arba pašalinti iš mėgstamiausių.

Priklausymo mėgstamiausioms nuotraukoms žymės pašalinimas visose nuotraukose

 1. Atkūrimo režimas
 2. 1-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Favorites (parankiniai)
 4. Remove from favorites (pašalinti iš parankinių)
 1. Pasirodžius patvirtinimo dialogui, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Yes (taip)]).
  • Visos prie mėgstamiausių pridėtos nuotraukos yra pašalintos.