View by date (peržiūrėti pagal datą)

Vaizdus galima atkurti, kalendoriuje pasirinkus fotografavimo datą.

 1. Atkūrimo režimas
 2. 2-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. View by date (peržiūrėti pagal datą)
 1. Kryptiniu valdikliu  pasirinkite pageidaujamą datą, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Baltas datos fonas reiškia, kad nuotraukos buvo užfiksuotos tą dieną.
  • Nuotraukos parenkamos pagal pasirinktą datą. Rodoma pirma tą dieną užfiksuota nuotrauka.
  • Kad būtų parodytas kitas mėnuo, paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką (). Kad būtų parodytas ankstesnis mėnuo, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().
 2. Nuotraukų peržiūrai naudokite .
  • Jei norite grįžti į viso kadro atkūrimo režimą, paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().

Pastabos dėl [View by date (peržiūrėti pagal datą)]

 • Gali būti rodoma 9 000 naujausių vaizdų.
 • Jei fotoaparato data nenustatyta, fiksuojamų vaizdų data laikoma 2019 m. sausio 1 d.
 • Atkuriant filmų failus rodomas tik pirmas kiekvieno filmo kadras.
 • Naudojantis funkcija [View by date (peržiūrėti pagal datą)], atkuriamų nuotraukų negalima redaguoti.