Slide show (skaidrių peržiūra)

Leidžia peržiūrėti vaizdus, naudojant automatinę skaidrių peržiūrą.

 1. Atkūrimo režimas
 2. 2-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Slide show (skaidrių peržiūra)

Visų vaizdų atkūrimas
Tiktai įvertintų arba prie mėgstamiausių pridėtų nuotraukų atkūrimas
Tik tą pačią dieną užfiksuotų nuotraukų atkūrimas
Serijos atkūrimas
Choose a theme (rinktis temą)

Visų vaizdų atkūrimas

 1. Atkūrimo režimas
 2. 2-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Slide show (skaidrių peržiūra)
 1. Paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Start (pradėti)]).
  • Prasideda skaidrių peržiūra.

Veiksmai skaidrių peržiūros atkūrimo metu

FunkcijaVeiksmas
Rodomo vaizdo pakeitimasPaspauskite kryptinį valdiklį .
Paspaudę palaikykite, kad vaizdai būtų greitai pakeičiami.
Skaidrių peržiūros pabaigaPaspauskite 1-ą kintamos paskirties mygtuką ().
PristabdymasPaspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
Pristabdžius galima atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 • Skaidrių peržiūros baigimas: Paspauskite 1-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 • Rodomo vaizdo pakeitimas: Paspauskite 2-ą () arba 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().
 • Atkūrimo tęsimas: Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
Foninės muzikos garsumo nustatymasPaspauskite .

Tiktai įvertintų arba prie mėgstamiausių pridėtų nuotraukų atkūrimas

 1. Atkūrimo režimas
 2. 2-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Slide show (skaidrių peržiūra)
 4.  Choose pictures (rinktis nuotraukas)
 1. Paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ( [View graded pictures (peržiūrėti įvertintas nuotraukas)] arba [View favorites (peržiūrėti parankinius)]).
 2. Paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Start (pradėti)]).
  • Atkuriamos tiktai įvertintos arba prie mėgstamiausių pridėtos nuotraukos.
  • Prasidėjus skaidrių peržiūrai galima atlikti tuos pačius veiksmus, kurie aprašyti skyriuje „Visų vaizdų atkūrimas“.

Tik tą pačią dieną užfiksuotų nuotraukų atkūrimas

 1. Atkūrimo režimas
 2. 2-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Slide show (skaidrių peržiūra)
 4.  Choose pictures (rinktis nuotraukas)
 1. Paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Choose by date (rinktis pagal datą)]).
 2. Kryptiniu valdikliu  pasirinkite pageidaujamą datą, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Baltas datos fonas reiškia, kad nuotraukos buvo užfiksuotos tą dieną.
  • Kad būtų parodytas kitas mėnuo, paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką (). Kad būtų parodytas ankstesnis mėnuo, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().
 3. Paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Start (pradėti)]).
  • Prasidėjus skaidrių peržiūrai galima atlikti tuos pačius veiksmus, kurie aprašyti skyriuje „Visų vaizdų atkūrimas“.

Serijos atkūrimas

Eilės tvarka atkuriamos nuotraukos, užfiksuotos naudojant funkciją [Shoot at intervals (fotografuoti intervalais)].

 1. Atkūrimo režimas
 2. 2-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Slide show (skaidrių peržiūra)
 4.  Choose pictures (rinktis nuotraukas)
 1. Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Pick a series (rinktis seriją)]).
  • Šią parinktį galima pasirinkti tik tada, jei nuotraukos užfiksuotos naudojant funkciją [Shoot at intervals (fotografuoti intervalais)].
 2. Paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Choose pictures (rinktis nuotraukas)]).
  • Rodoma pirma nuotrauka iš aplanko, kuriame įrašytos nuotraukos, užfiksuotos naudojant funkciją [Shoot at intervals (fotografuoti intervalais)].
 3. Paspausdami 2-ą ( [Next series (kita serija)]) arba 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Previous series (ankstesnė serija)]) pasirinkite aplanką, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 4. Paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Pick a speed (rinktis greitį)]).
 5. Pasirinkite atkūrimo greitį.
  • Pasirinkite [Fast (greitas)], [Normal (įprastas)] (numatytasis nustatymas) arba [Slow (lėtas)].
 6. Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 7. Paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Start (pradėti)]).
  • Prasidėjus skaidrių peržiūrai galima atlikti tuos pačius veiksmus, kurie aprašyti skyriuje „Visų vaizdų atkūrimas“.

Choose a theme (rinktis temą)

Pasirinkite skaidrių peržiūros atkūrimo temą.

 1. Atkūrimo režimas
 2. 2-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Slide show (skaidrių peržiūra)
 4. Choose a theme (rinktis temą)

Pasirinkite [Animated (animuotas)] (numatytasis nustatymas), [Pop art (popartas)] arba [Classic (klasikinis)].