Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną)

Fotoaparato atkūrimo ekrane pasirinkite nejudančius vaizdus, kad jie būtų automatiškai įkelti į išmanųjį įrenginį.

 1. Atkūrimo režimas
 2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną)
 1. Kryptiniu valdikliu  pasirinkite į išmanųjį įrenginį norimą įkelti nuotrauką, tada paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Pasirinktas vaizdas pažymimas varnele.
  • Varnelė parodoma arba pašalinama kaskart paspaudus 2-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Norėdami pašalinti visas varneles, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().
 2. Varnelėmis pažymėkite visus norimus įkelti nejudančius vaizdus, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką (), kad patvirtintumėte pasirinkimą.
 3. Įdiekite programą SnapBridge išmaniajame įrenginyje.
 4. Bluetooth ryšiui tarp fotoaparato ir išmaniojo įrenginio užmegzti naudokite programą SnapBridge.
 5. SnapBridge programa skirtukas [Auto link (Automatinė nuoroda)] įjungti [Auto download (Automatinis atsisiuntimas)].
  • Pasirinkti nejudantys vaizdai įkeliami į išmanųjį įrenginį.

Pastabos dėl [Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną)]

 • Nejudantys vaizdai įkeliami iki 2 megapikselių vaizdo dydžio.
 • Įkėlimui filmų pasirinkti negalima.
 • Jei norite įkelti nejudančius vaizdus pradiniu dydžiu arba įkelti filmus, naudokite programos SnapBridge parinktį [Download pictures (Atsisiųsti nuotraukas)].
 • Kai pasirenkate fotoaparato nustatymų meniu [Reset all (nustatyti viską iš naujo)] arba [Network menu (tinklo meniu)] [Restore default settings (atkurti numatytuosius nustatymus)], parinkti norimų perkelti pažymėjimo nustatymai atšaukiami.

[Send while shooting (siųsti fotografuojant)]

Kai naudojate fotoaparato nustatymų meniu [Network menu (tinklo meniu)] [Send while shooting (siųsti fotografuojant)], nejudančius vaizdus galima automatiškai siųsti į išmanųjį įrenginį kaskart, kai jie nufotografuojami fotoaparatu.