Retouch (retušuoti)

Vaizdus galima kopijuoti, sukti arba sukurti mažą esamo vaizdo kopiją.

Copy (kopijuoti)
Rotate pictures (pasukti nuotraukas)
Small picture (maža nuotrauka)

Copy (kopijuoti)

Vaizdus galima kopijuoti iš atminties kortelės į vidinę atmintį arba atvirkščiai.

 1. Atkūrimo režimas
 2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Retouch (retušuoti)
 4. Copy (kopijuoti)
 1. Paspausdami 2-ą ( [Camera to card (iš fotoaparato į kortelę)]) arba 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Card to camera (iš kortelės į fotoaparatą)]), pasirinkite kopijavimo šaltinį ir paskirties vietą.
 2. Paspausdami 2-ą ( [Selected images (pasirinkti vaizdai)]) arba 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [All images (visos nuotraukos)]), pasirinkite kopijavimo būdą.
  • Jeigu pasirinkote [All images (visos nuotraukos)], pereikite prie 5 veiksmo.
 3. Kryptiniu valdikliu  pasirinkite nuotrauką, tada paspauskite 2-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Pasirinktas vaizdas pažymimas varnele.
  • Varnelė parodoma arba pašalinama kaskart paspaudus 2-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Norėdami pašalinti visas varneles, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().
  • Kartodami 3 veiksmą, pasirinkite papildomas nuotraukas.
 4. Jei norite patvirtinti nuotraukos pasirinkimą, paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
 5. Pasirodžius patvirtinimo dialogui, paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Yes (taip)]).
  • Nuotraukos nukopijuojamos.

Pastabos dėl [Copy (kopijuoti)]

 • Galima kopijuoti tik tų formatų failus, kuriuos gali įrašyti šis fotoaparatas.
 • Jei vaizdai buvo užfiksuoti naudojant kito gamintojo fotoaparatą arba pakeisti naudojant kompiuterį, gali nepavykti sėkmingai atlikti veiksmo.
 • Sukonfigūruoti nuotraukų nustatymai [Grade pictures (vertinti nuotraukas)] ir [Add to favorites (pridėti prie parankinių)] nekopijuojami.

Rotate pictures (pasukti nuotraukas)

Nurodykite padėtį, kuria išsaugoti vaizdai bus rodomi juos atkuriant.
Nejudančius vaizdus galima pasukti 90 laipsnių kampu pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

 1. Atkūrimo režimas
 2. pasirinkti vaizdą
 3. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 4. Retouch (retušuoti)
 5. Rotate pictures (pasukti nuotraukas)
 1. Paspauskite 2-ą () arba 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().
 2. Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Pritaikoma rodoma padėtis, su nuotrauka įrašoma padėties informacija.

Small picture (maža nuotrauka)

Sukuriama maža nuotraukų kopija.

 1. Atkūrimo režimas
 2. pasirinkti vaizdą
 3. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 4. Retouch (retušuoti)
 5. Small picture (maža nuotrauka)
 1. Paspausdami 2-ą () arba 3-ią kintamos paskirties mygtuką (), pasirinkite kopijavimo būdą.
 2. Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Nauja, redaguota kopija išsaugoma kaip atskira nuotrauka, kurios suspaudimo santykis 1:8.

Pastabos dėl [Small picture (maža nuotrauka)]

 • Naudojant funkciją [Small picture (maža nuotrauka)] negalima redaguoti 640 × 480 arba mažesnio dydžio vaizdų.
 • Naudojant funkciją [Small picture (maža nuotrauka)] negalima redaguoti 4:3 vaizdo formato vaizdų.