Filmavimas ir filmų atkūrimas

 1. Įjunkite fotografavimo ekraną.
  • Ekrane patikrinkite likusį filmavimo laiką.
 2. Paspauskite ( filmavimo) mygtuką.
  • Fotoaparatas pradeda įrašinėti filmą. Fotoaparatas fokusuoja kadro centre.
 3. Norėdami baigti filmuoti, paspauskite  () mygtuką.
 4. Viso kadro atkūrimo režimu pasirinkite filmą ir paspauskite kryptinį valdiklį .
  • Vaizdas su parodyta atkūrimo trukme (1) yra filmas.

Filmuose aprėpiama sritis

Ilgiausia filmavimo trukmė

Atskiri filmų failai negali būti didesni nei 29 minučių, net jei atminties kortelėje pakanka laisvos vietos ilgesniam įrašui. Vieno filmo failo didžiausias dydis yra 4 GB.
Jei failas yra didesnis nei 4 GB, net jei įrašinėjote trumpiau kaip 29 minutes, įrašinėti baigiama.

Pastabos apie fotoaparato temperatūrą

 • Filmuojant ilgą laiką arba kai fotoaparatas naudojamas karštoje aplinkoje, jis gali įkaisti.
 • Jei filmuojant fotoaparato vidus labai įkaista, fotoaparatas automatiškai baigia filmuoti. Ekrane rodomas iki filmavimo sustabdymo likęs laikas (10s) ir pradedama atgalinė laiko atskaita.
  Kai fotoaparatas baigia filmuoti, jis išsijungia.
  Neįjunkite fotoaparato, kol jo vidus neatvėso.

Pastabos apie filmavimą

Pastabos apie nuotraukų arba filmų įrašymą

Įrašant vaizdus ar filmus, likusių ekspozicijų skaičių ar likusią filmavimo trukmę rodantys indikatoriai mirksi arba rodoma [Please wait for the camera to finish recording. (Palaukite, kol fotoaparatas baigs įrašyti.)]. Neatidarykite akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo dangtelio ir neišimkite akumuliatoriaus arba atminties kortelės, kol indikatorius mirksi. Taip darydami galite prarasti duomenis arba sugadinti fotoaparatą ar atminties kortelę.

Pastabos apie įrašytus filmus

 • Pradėjus filmuoti, optinio priartinimo koeficiento keisti negalima.
 • Naudojant skaitmeninį priartinimą, vaizdo kokybė gali šiek tiek pablogėti.
 • Gali būti įrašyti naudojamo kryptinio valdiklio, automatiškai fokusuojančio objektyvo pavaros judesių ir diafragmos veikimo pakitus ryškumui skleidžiami garsai.
 • Filmuojant ekrane gali būti matomi toliau nurodyti reiškiniai. Šie reiškiniai yra išsaugomi įrašytuose filmuose.
  • Esant fluorescencinių lempų, gyvsidabrio garų lempų ar natrio garų lempų apšvietimui vaizduose gali atsirasti juostos.
  • Objektai, kurie greitai juda iš vienos kadro pusės į kitą, pavyzdžiui, važiuojantis traukinys ar automobilis, gali atrodyti iškreipti.
  • Visas filmo vaizdas gali būti iškreiptas, jei fotoaparatą pasuksite.
  • Sujudinus fotoaparatą dėl šviesos ar kitų šviesių sričių gali atsirasti liekamųjų vaizdų.
 • Atsižvelgiant į atstumą iki objekto arba pritaikytą priartinimo nustatymą, filmuojant ar atkuriant filmus ant objektų su pasikartojančiais raštais (audinių, vitražinių langų ir pan.) gali atsirasti spalvotos juostos. Taip nutinka dėl interferencijos tarp objekto rašto ir vaizdo jutiklio; tai nėra gedimas.

Pastabos dėl automatinio fokusavimo filmuojant

Automatiniam fokusavimui netinkami objektai“ atveju automatinis fokusavimas gali neveikti kaip tikėtasi. Jei taip nutinka, pamėginkite atlikti toliau išvardytus veiksmus:
Kadro centre sukomponuokite kitą objektą (kuris nuo fotoaparato nutolęs tokiu pat atstumu kaip ir ketinamas įrašyti objektas); paspauskite mygtuką ( filmavimas), kad būtų pradėta įrašyti, ir keiskite kompoziciją.