Fotoaparato nustatymų meniu naudojimas

Fotoaparato nustatymų meniu galite keisti įvairius fotoaparato nustatymus.

  1. Fotografavimo arba atkūrimo režimu paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  2. Paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ( [Camera settings (fotoaparato nustatymai)]).
  3. Nustatykite parinktį, kurios nustatymus norite keisti.

Galite nustatyti toliau išvardytas parinktis.
Network menu (tinklo meniu)
Welcome screen (pasveikinimo ekranas)
Date and time (data ir laikas)
Variety menu (įvairių nustatymų meniu)
Brightness (šviesumas)
Date stamp (datos žyma)
Electronic VR (elektroninis VR)
AF assist (AF pagalbinis apšvietimas)
Format card (formatuoti kortelę)
Format memory (formatuoti atmintį)
Language (kalba)
Image comment (vaizdo pastaba)
Copyright information (informacija apie autorių teises)
Location data display (duomenų apie vietą rodymas)
Menu background (meniu fonas)
Charge by computer (įkrauti iš kompiuterio)
Reset all (nustatyti viską iš naujo)
Conformity marking (atitikties žymė)
Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)