Network menu (tinklo meniu)

Kai užmezgate belaidį ryšį tarp fotoaparato ir išmaniojo įrenginio, konfigūruokite nustatymus.

 1. Fotografavimo arba atkūrimo režimas
 2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Camera settings (fotoaparato nustatymai)
 4. Network menu (tinklo meniu)

Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio
Tinklo meniu sąrašas
Ženklų įvedimas

Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio

Prisijungę prie išmaniojo įrenginio, į išmanųjį įrenginį galite įkelti fotoaparatu nufotografuotus vaizdus arba išmaniuoju įrenginiu valdyti fotoaparatą nuotoliniu būdu.
Įdiekite programą SnapBridge išmaniajame įrenginyje.
Programa SnapBridge

Tinklo meniu sąrašas

Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Airplane mode (lėktuvo režimas)Jei norite išjungti visus belaidžius ryšius, pasirinkite [On (įjungta)].
Connect to smart device (prijungti prie išmaniojo įrenginio)Susiekite, kai pirmą kartą jungiatės prie išmaniojo įrenginio Bluetooth ryšiu.
Susiejimas (Bluetooth ryšys)
Send while shooting (siųsti fotografuojant) Still images (nejudantys vaizdai)Nustačius [On (įjungta)], kaskart nufotografuoti nejudantys vaizdai gali būti automatiškai siunčiami į išmanųjį įrenginį, kuris prijungtas Bluetooth ryšiu.
 • Norint siųsti automatiškai, taip pat turi būti sukonfigūruota programa SnapBridge. SnapBridge programa skirtukas [Auto link (Automatinė nuoroda)] įjungti [Auto download (Automatinis atsisiuntimas)].
 • Nejudantys vaizdai įkeliami iki 2 megapikselių vaizdo dydžio. Jei norite juos įkelti pradinio dydžio naudokite programą SnapBridge [Download pictures (Atsisiųsti nuotraukas)].
 • Kai naudojate atkūrimo meniu [Settings (nustatymai)] [Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną)], fotoaparato atkūrimo ekrane galite pasirinkti nejudančius vaizdus, kad jie būtų automatiškai įkelti į išmanųjį įrenginį.
Upload (photos) (įkelti (nuotraukas))Nustatykite automatinio nejudančių vaizdų siuntimo sąlygas.
Wi-Fi (Wi-Fi belaidis tinklas) Network settings (tinklo nustatymai)[SSID]: nustatykite SSID, sudarytą iš nuo 1 iki 32 skaičių ir raidžių.
Ženklų įvedimas
[Auth./encryp. (autent./šifr.)]: pasirinkite, ar ryšius užšifruoti. Pasirinkus [Open (atidaryti)], ryšys nešifruojamas.
[Password (slaptažodis)]: nustatykite slaptažodį, sudarytą iš nuo 8 iki 36 skaičių ir raidžių.
Ženklų įvedimas
 • Privatumui apsaugoti rekomenduojame reguliariai keisti slaptažodį.
[Channel (kanalas)]: pasirinkite „Wi-Fi“ryšiui naudojamą kanalą. Jei naudojant „Wi-Fi“ ryšį jo kokybė yra prasta arba vaizdų įkėlimo greitis labai mažas, pabandykite pakeisti kanalą.
Current settings (dabartiniai nustatymai)Patvirtinkite dabartinę nuostatą [Network settings (tinklo nustatymai)] sąraše.
Bluetooth Connection (jungtis)Bluetooth ryšiui pasirinkite [Enable (įjungti)] arba [Disable (išjungti)].
Paired devices (suporuoti įrenginiai)Peržiūrėkite susietus išmaniuosius įrenginius.
Galite pakeisti išmanųjį įrenginį, prie kurio norite prijungti, arba ištrinti susietus išmaniuosius įrenginius.
 • Šį fotoaparatą galima susieti daugiausia su penkiais išmaniaisiais įrenginiais (vienu metu įmanoma prisijungti tik prie vieno įrenginio).
Send while off (siųsti kai išjungta)Pasirinkite [On (įjungta)] arba [Off (išjungta)], norėdami nustatyti, ar fotoaparatas palaiko ryšį su išmaniuoju įrenginiu, kai fotoaparatas išjungtas arba veikia budėjimo režimu (Automatinio išjungimo funkcija).
 • Užmezgus ryšį naudojant [Send while off (siųsti kai išjungta)], maitinimo lemputė įsijungia net ir išjungus fotoaparatą.
Restore default settings (atkurti numatytuosius nustatymus)Atkurkite visų tinklo meniu nustatymų numatytąsias reikšmes.

Bluetooth ryšio indikacija ir „Wi-Fi“ ryšio indikacija fotografavimo ekrane

 • Apie Bluetooth ryšio indikaciją
  • Prijungus fotoaparatą prie išmaniojo įrenginio Bluetooth ryšiu, rodoma .
  • Fotoaparatui laukiant, kol iš naujo bus užmegztas ryšys su išmaniuoju įrenginiu, mirksi . Tai taip pat mirksi įkeliant vaizdus atsijungus Bluetooth ryšiui.
 • Apie „Wi-Fi“ ryšio indikaciją
  • Kai fotoaparatas ruošiasi jungtis prie išmaniojo įrenginio „Wi-Fi“ ryšiu, mirksi .
  • Prijungus fotoaparatą prie išmaniojo įrenginio „Wi-Fi“ ryšiu, rodoma .

Ženklų įvedimas