Welcome screen (pasveikinimo ekranas)

Sukonfigūruokite pasveikinimo ekraną, kuris rodomas įjungus fotoaparatą.

  1. Fotografavimo arba atkūrimo režimas
  2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  3. Camera settings (fotoaparato nustatymai)
  4. Welcome screen (pasveikinimo ekranas)
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Off (išjungta)Nerodo pasveikinimo ekrano.
On (įjungta)Rodomas animuotas pasveikinimo ekranas.
Rodomi ženklai ir fonas keičiasi priklausomai nuo to, kaip dažnai naudojate fotoaparatą, kiek vaizdų juo užfiksavote ir pan.
On: Photo (įjungta: nuotrauka)Kaip pasveikinimo ekranas parodomas nufotografuotas vaizdas.
  • Rodomas vaizdo pasirinkimo ekranas. Kryptiniu valdikliu  pasirinkite nuotrauką, tada paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką () jai užregistruoti.
  • Kadangi užregistruotas vaizdas yra įrašytas fotoaparate, pasveikinimo ekranas nepasikeičia, net jei panaikinate pradinį vaizdą.
  • Vaizdo negalima pasirinkti, jei vaizdo dydis yra labai mažas dėl panaudotos mažos nuotraukos arba apkarpymo funkcijos.