Date and time (data ir laikas)

Nustatykite fotoaparato laikrodį.

  1. Fotografavimo arba atkūrimo režimas
  2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  3. Camera settings (fotoaparato nustatymai)
  4. Date and time (data ir laikas)
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Date format (datos formatas)Pasirinkite [Year/Month/Day (metai/mėnuo/diena)], [Month/Day/Year (mėnuo/diena/metai)] arba [Day/Month/Year (diena/mėnuo/metai)].
Date and time (data ir laikas)
  • Pasirinkti laukelį: Paspauskite kryptinį valdiklį .
  • Pakoreguokite datą ir laiką: paspauskite .
  • Pritaikykite parinktį: pasirinkite minučių parinktį ir paspauskite 4-ą kintamos paskirties mygtuką ().
  • Nustatykite vasaros laiką: Paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką (), kad ekrane būtų parodyta , ir įjunkite vasaros laiką. Norėdami išjungti vasaros laiką, dar kartą paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ().