Variety menu (įvairių nustatymų meniu)

Leidžia nustatyti, ar naudosite visas fotoaparato funkcijas.

  1. Fotografavimo arba atkūrimo režimas
  2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  3. Camera settings (fotoaparato nustatymai)
  4. Variety menu (įvairių nustatymų meniu)
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
On (įjungta)Leidžia naudoti visas funkcijas.
Off (išjungta)Kai kurios funkcijos yra apribotos, kaip nurodyta toliau.

Pasirinkus [Off (išjungta)], toliau išvardytos funkcijos yra išjungtos.

Pasikeičia toliau išvardytos funkcijos: