Date stamp (datos žyma)

Fotografavimo data ir laikas gali būti žymimi vaizduose fotografavimo metu.

  1. Fotografavimo arba atkūrimo režimas
  2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  3. Camera settings (fotoaparato nustatymai)
  4. Date stamp (datos žyma)
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Date (data)Nuotraukose įterpiama data.
Date and time (data ir laikas)Data ir laikas įterpiami į vaizdus.
Off (išjungta)
(numatytasis nustatymas)
Data ir laikas nuotraukose neįterpiami.

Pastabos dėl [Date stamp (datos žyma)]

  • Įterpta data ir laikas sudaro nuolatinę nuotraukos duomenų dalį ir jų negalima ištrinti. Į jau užfiksuotas nuotraukas datos ir laiko įterpti nebegalima.
  • Datos ir laiko negalima įterpti į filmus.
  • Šios funkcijos gali būti neįmanoma naudoti kartu su kitomis funkcijomis.
    Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu