Electronic VR (elektroninis VR)

Pasirinkite elektroninio VR (virpesių mažinimas) nuostatą, kuri naudojama fotografuojant.

 1. Fotografavimo arba atkūrimo režimas
 2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Camera settings (fotoaparato nustatymai)
 4. Electronic VR (elektroninis VR)
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Auto (automatinis)Fotografuojant toliau išvardytomis sąlygomis sumažėja fotoaparato drebėjimo poveikis:
 • kai [Flash (blykstė)] nustatyta ties reikšme [Flash off (blykstė išjungta)];
 • kai užrakto greitis yra mažas;
 • kai objektas yra tamsus.
Virpesių mažinimas visada pritaikomas filmuojant.
Off (išjungta)
(numatytasis nustatymas)
Elektroninis VR yra išjungtas.

Pastabos dėl [Electronic VR (elektroninis VR)]

 • Kai naudojama blykstė, elektroninis VR išjungiamas.
 • Jeigu ekspozicija viršija tam tikrą laikotarpį, elektroninis VR neveikia.
 • Netgi nustačius [Electronic VR (elektroninis VR)] parinktį [Auto (automatinis)], priklausomai nuo fotografavimo sąlygų, fotoaparate automatiškai parinktų įjungus režimą [Point and shoot (nusitaikyti ir fotografuoti)], elektroninis VR gali neveikti.
 • Kai fotoaparato drebėjimas stiprėja, elektroninio VR efektyvumas mažėja.
 • Nuotraukose gali būti triukšmo.
 • Šios funkcijos gali būti neįmanoma naudoti kartu su kitomis funkcijomis.
  Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu