Format card (formatuoti kortelę)

Naudokite šią parinktį atminties kortelei formatuoti.

  1. Fotografavimo arba atkūrimo režimas
  2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  3. Camera settings (fotoaparato nustatymai)
  4. Format card (formatuoti kortelę)

Formatuojant atminties korteles visi duomenys negrąžinamai ištrinami. Ištrintų duomenų grąžinti nebegalima. Prieš formatuodami nepamirškite į kompiuterį perrašyti svarbių nuotraukų.
Kad pradėtumėte formatuoti, rodomame ekrane paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Format (formatuoti)]).

Pastabos dėl [Format card (formatuoti kortelę)]

Jeigu nustatytas nuotraukų blokavimas, formatuoti negalima. Pašalinkite nuotraukų blokavimą.
Vaizdo trynimo draudimas (vaizdo blokavimas)