Format memory (formatuoti atmintį)

Naudokite šią parinktį vidinei atminčiai formatuoti.

  1. Fotografavimo arba atkūrimo režimas
  2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  3. Camera settings (fotoaparato nustatymai)
  4. Format memory (formatuoti atmintį)

Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
Formatuojant vidinę atmintį visi duomenys negrąžinamai ištrinami. Ištrintų duomenų grąžinti nebegalima. Prieš formatuodami nepamirškite į kompiuterį perrašyti svarbių nuotraukų.
Kad pradėtumėte formatuoti, rodomame ekrane paspauskite 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Format (formatuoti)]).

Pastabos dėl [Format memory (formatuoti atmintį)]

Jeigu nustatytas nuotraukų blokavimas, formatuoti negalima. Pašalinkite nuotraukų blokavimą.
Vaizdo trynimo draudimas (vaizdo blokavimas)