Image comment (vaizdo pastaba)

Leidžia prie vaizdų, kuriuos fiksuosite, pridėti pirmiau įrašytą komentarą.

  1. Fotografavimo arba atkūrimo režimas
  2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  3. Camera settings (fotoaparato nustatymai)
  4. Image comment (vaizdo pastaba)
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Attach comment (pridėti pastabą)Prie vaizdų pridedamas komentaras, įrašytas naudojant [Input comment (įvesties komentaras)].
  • Paspaudus 2-ą kintamos paskirties mygtuką ( [On (įjungta)]), įjungiamas nustatymas, o komentaras pridedamas prie vaizdų, kuriuos užfiksuojate paskiau.
Input comment (įvesties komentaras)Galima įrašyti komentarą, sudarytą iš daugiausia 36 skaitmenų ir raidžių.
Ženklų įvedimas

Pastabos dėl [Image comment (vaizdo pastaba)]

Vaizdo komentarų negalima priskirti filmams.

Vaizdo komentarų rodinys

Vaizdo komentarai nėra rodomi, net jei vaizdus atkuriate fotoaparate.