Copyright information (informacija apie autorių teises)

Leidžia prie vaizdų, kuriuos fiksuosite, pridėti pirmiau įrašytą autorių teisių informaciją.

  1. Fotografavimo arba atkūrimo režimas
  2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  3. Camera settings (fotoaparato nustatymai)
  4. Copyright information (informacija apie autorių teises)
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Attach copyright info (pridėti informaciją apie autorių teises)Prie vaizdų pridedama informacija apie autoriaus teises, įrašyta naudojant [Artist (menininkas)] ir [Copyright (autoriaus teisė)].
  • Paspaudus 2-ą kintamos paskirties mygtuką ( [On (įjungta)]), įjungiamas nustatymas, o autorių teisių informacija pridedama prie vaizdų, kuriuos užfiksuojate paskiau.
Artist (menininkas)Galima įrašyti autoriaus vardą, sudarytą iš daugiausia 36 skaitmenų ir raidžių.
Ženklų įvedimas
Copyright (autoriaus teisė)Galima įrašyti autoriaus teisių turėtojo vardą, sudarytą iš daugiausia 54 skaitmenų ir raidžių.
Ženklų įvedimas

Pastabos dėl [Copyright information (informacija apie autorių teises)]

  • Autorių teisių informacijos negalima priskirti filmams.
  • Norėdami išvengti autoriaus vardo ir autoriaus teisių turėtojo vardo nelegalaus naudojimo, kai fotoaparatas paskolinamas arba perduodamas naujam savininkui, būtinai išjunkite nustatymą [Attach copyright info (pridėti informaciją apie autorių teises)]. Taip pat užtikrinkite, kad autoriaus vardo ir autoriaus teisių turėtojo vardo reikšmės būtų tuščios.
  • Nikon neatsako už jokius nesklandumus arba žalą, patirtą naudojant [Copyright information (informacija apie autorių teises)].

Informacijos apie autoriaus teises rodinys

  • Autorių teisių informacija nėra rodoma, net jei vaizdus atkuriate fotoaparate.
  • Jei įvesite ir [Artist (menininkas)], ir [Copyright (autoriaus teisė)], programoje SnapBridge į vaizdus bus įterptas tik autorių teisių savininko vardas.