Location data display (duomenų apie vietą rodymas)

Peržiūrėkite vietos informaciją, gautą iš išmaniojo įrenginio.

 1. Fotografavimo arba atkūrimo režimas
 2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Camera settings (fotoaparato nustatymai)
 4. Location data display (duomenų apie vietą rodymas)

Vietos informaciją gavimas iš išmaniojo įrenginio

 1. Įdiekite programą SnapBridge išmaniajame įrenginyje.
 2. Bluetooth ryšiui tarp fotoaparato ir išmaniojo įrenginio užmegzti naudokite programą SnapBridge.
 3. SnapBridge programa skirtukas [Auto link (Automatinė nuoroda)] įjungti [Synchronize location data (Sinchronizuoti vietos duomenis)].
  • Kai gaunama vietos informacija, fotoaparato fotografavimo ekrane rodoma .
  • Kai rodoma , vietos informacija yra įrašoma į nufotografuotus vaizdus.
  • Norėdami nebegauti vietos informacijos, išjunkite [Synchronize location data (Sinchronizuoti vietos duomenis)].