Charge by computer (įkrauti iš kompiuterio)

Galima nustatyti, ar prijungus fotoaparatą prie kompiuterio įkraunamas, ar neįkraunamas fotoaparato akumuliatorius.

 1. Fotografavimo arba atkūrimo režimas
 2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
 3. Camera settings (fotoaparato nustatymai)
 4. Charge by computer (įkrauti iš kompiuterio)
Kintamos paskirties mygtukasAprašas
Auto (automatinis)
(numatytasis nustatymas)
Kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio, kuriame veikia (Vaizdų perkėlimas į kompiuterį naudojant ViewNX-i), į fotoaparatą įdėtas akumuliatorius automatiškai kraunamas naudojant kompiuterio tiekiamą energiją.
Off (išjungta)Prijungus fotoaparatą prie kompiuterio, į fotoaparatą įdėtas akumuliatorius nekraunamas.

Pastabos dėl įkrovimo iš kompiuterio

 • Prijungus prie kompiuterio fotoaparatas įsijungia ir ima krautis. Fotoaparatą išjungus, krovimas nutraukiamas.
 • Visiškai išsikrovusiam akumuliatoriui įkrauti reikia maždaug 2 val. 30 min. Jei įkraunant akumuliatorių perkeliami vaizdai, įkrovimo trukmė pailgėja.
 • Jei, įkrovus akumuliatorių, su kompiuteriu nėra ryšio 30 minučių, fotoaparatas automatiškai išsijungia.

Greitai mirksinčios įkrovimo lemputės reikšmė

Įkrauti gali nepavykti dėl vienos iš toliau nurodytų priežasčių:

 • aplinkos temperatūra netinkama įkrauti. Prieš naudodami akumuliatorių, įkraukite jį patalpoje, kurioje aplinkos temperatūra nuo 5°C iki 35°C;
 • netinkamai prijungtas USB laidas arba sugedęs akumuliatorius. Pasirūpinkite, kad USB laidas būtų tinkamai prijungtas, arba prireikus keiskite akumuliatorių;
 • kompiuteris veikia miego režimu ir netiekia įtampos. Įjunkite aktyvų kompiuterio režimą;
 • akumuliatoriaus įkrauti neįmanoma, nes dėl kompiuterio nustatymų arba techninių duomenų iš jo į fotoaparatą negalima tiekti įtampos.