Reset all (nustatyti viską iš naujo)

Leidžia atstatyti numatytąsias fotoaparato nustatymų reikšmes.

  1. Fotografavimo arba atkūrimo režimas
  2. 4-as kintamos paskirties mygtukas ()
  3. Camera settings (fotoaparato nustatymai)
  4. Reset all (nustatyti viską iš naujo)

Pasirinkus 3-ią kintamos paskirties mygtuką ( [Reset (atstatyti)]), atkuriamos numatytosios fotoaparato nustatymų reikšmės.

Failų numeravimo nustatymas iš naujo

Norėdami atkurti failų numeravimą nuo „0001“, ištrinkite visus atminties kortelėje arba vidinėje atmintyje saugomus vaizdus, paskui pasirinkite [Reset all (nustatyti viską iš naujo)].