Vaizdų peržiūra per televizorių

Fotoaparatą prie televizoriaus galite prijungti rinkoje parduodamu HDMI laidu, kad galėtumėte televizoriuje peržiūrėti fotoaparatu įrašytus vaizdus ir filmus.

Pastabos dėl prijungimo prie televizoriaus

 • Būtinai išjunkite fotoaparatą prieš atidarydami dangtelį. Patikrinkite, ar nėra vandens lašų. Jeigu yra vandens lašų, nušluostykite fotoaparatą minkšta ir sausa šluoste.
 • Įsitikinkite, kad fotoaparato akumuliatorius pakankamai įkrautas. Jei naudojate EH-62G kintamosios srovės adapterį (galima įsigyti atskirai), šį fotoaparatą galima maitinti iš elektros lizdo. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite kito kintamosios srovės adapterio nei EH-62G. Nepaisant šio nurodymo fotoaparatas gali perkaisti arba sugesti.
 • Žr. papildomą prie šios instrukcijos pridėtą televizoriaus dokumentaciją dėl informacijos apie prijungimo būdus ir tolimesnius veiksmus.
 1. Išjunkite fotoaparatą.
 2. Naudodami rinkoje parduodamą HDMI laidą prijunkite fotoaparato HDMI mikrojungtį (D tipo) ir televizoriaus HDMI įvesties lizdą.
  • Patikrinkite kištukų formą ir kryptį, nekiškite ir netraukite kištukų juos pakreipę.
 3. Televizoriaus įvestį nustatykite kaip išorinę įvestį.
  • Daugiau informacijos žr. televizoriaus instrukcijoje.
 4. Norėdami įjungti fotoaparatą, nuspauskite ir palaikykite mygtuką  (fotografavimo / atkūrimo režimas).
  • Vaizdai rodomi televizoriaus ekrane.
  • Fotoaparato ekranas neįsijungia.