Trikčių šalinimas

Jei fotoaparatas veikia netinkamai, prieš kreipdamiesi į platintoją arba Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą perskaitykite toliau pateiktą informaciją.

Maitinimas, ekranas ir nustatymai
Fotografavimas
Atkūrimas, redagavimas
Televizoriai, spausdintuvai, kompiuteriai
Išmanieji įrenginiai, programa SnapBridge

Maitinimas, ekranas ir nustatymai

Fotoaparatas įjungtas, tačiau nereaguoja.
Neįmanoma įjungti fotoaparato.
Fotoaparatas išsijungia be įspėjimo.
Ekranas yra tuščias.
Fotoaparatas įkaista.
Į fotoaparatą įdėto akumuliatoriaus negalima įkrauti.
Sunku įžiūrėti ekrane rodomus užrašus.
Ekrane mirksi .
Neteisinga įrašų data ir laikas.
[Date stamp (datos žyma)] neleidžiama.
Įjungus fotoaparatą, rodomas datos ir laiko nustatymo ekranas.
Atkurti pradiniai fotoaparato nustatymai.

Neįmanoma pasirinkti [Format card (formatuoti kortelę)] arba [Format memory (formatuoti atmintį)].
Nerodomos kai kurios meniu parinktys.
Fotoaparatas skleidžia garsus.

Fotoaparatas įjungtas, tačiau nereaguoja.

Neįmanoma įjungti fotoaparato.

Akumuliatorius išeikvotas.
Akumuliatoriaus įkrovimas, Akumuliatorius

Fotoaparatas išsijungia be įspėjimo.

Ekranas yra tuščias.

Fotoaparatas įkaista.

Fotoaparatas gali įkaisti, jei ilgai filmuosite arba jei jis bus naudojamas karštoje aplinkoje; tai nėra gedimas.

Į fotoaparatą įdėto akumuliatoriaus negalima įkrauti.

Sunku įžiūrėti ekrane rodomus užrašus.

Ekrane mirksi .

Neteisinga įrašų data ir laikas.

[Date and time (data ir laikas)] nustatykite datą ir laiką. Fotoaparato laikrodis nėra toks tikslus kaip įprasti laikrodžiai. Kartkartėmis palyginkite fotoaparato laikrodžio rodomą laiką su tikslesniu laiko rodymo prietaisu ir prireikus nustatykite iš naujo.

[Date stamp (datos žyma)] neleidžiama.

Nebuvo nustatytas fotoaparato laikrodis. [Date and time (data ir laikas)] nustatykite datą ir laiką.

Įjungus fotoaparatą, rodomas datos ir laiko nustatymo ekranas.
Atkurti pradiniai fotoaparato nustatymai.

Išsieikvojo laikrodžio baterija; grąžintos visų nustatymų numatytosios reikšmės. Iš naujo sukonfigūruokite fotoaparato nustatymus.
Vidinis laikrodžio akumuliatorius maitina fotoaparato laikrodį ir naudojamas tam tikriems nustatymams išsaugoti. Įdėjus akumuliatorių į fotoaparatą arba prijungus kintamosios srovės adapterį (galima įsigyti atskirai) prie fotoaparato, laikrodžio akumuliatorius įkraunamas maždaug per 10 valandų, o įkrautas veikia septynias dienas, net jei fotoaparato akumuliatorius išimamas.

Neįmanoma pasirinkti [Format card (formatuoti kortelę)] arba [Format memory (formatuoti atmintį)].

Nerodomos kai kurios meniu parinktys.

Kai kurios parinktys nerodomos priklausomai nuo [Variety menu (įvairių nustatymų meniu)] nustatymų. Pakeiskite nustatymus.

Fotoaparatas skleidžia garsus.

Atsižvelgiant į nustatymus, fokusuodamas fotoaparatas gali skleisti girdimus garsus.

Fotografavimas

Neįmanoma įjungti fotografavimo režimo.
Nepavyksta fotografuoti ar filmuoti.
Fotoaparatas negali sufokusuoti.
Nuotraukų vaizdas susiliejęs.
Vaizduose, užfiksuotuose naudojant blykstę, pasirodo šviesių dėmelių.
Blykstė nesuveikia.
Negalima naudoti skaitmeninio priartinimo.
Nėra garso atleidus užraktą.
AF pagalbinio apšvietimo lemputė neužsidega.
Nuotraukos atrodo nešvarios.
Nenatūralios spalvos.
Vaizde matomi atsitiktiniai ryškūs pikseliai („triukšmas“).
Nuotraukos yra per tamsios (per trumpai eksponuotos).
Vaizdai per šviesūs (eksponuoti per ilgai).
Nesušvelninami odos tonai.
Vaizdų išsaugojimas užtrunka.
Ekrane arba vaizduose atsiranda žiedo formos juosta arba vaivorykštės spalvų dryžis.

Neįmanoma įjungti fotografavimo režimo.

Atjunkite HDMI arba USB laidą.

Nepavyksta fotografuoti ar filmuoti.

Fotoaparatas negali sufokusuoti.

Nuotraukų vaizdas susiliejęs.

Vaizduose, užfiksuotuose naudojant blykstę, pasirodo šviesių dėmelių.

Blykstės šviesa atsispindi ore esančiose dalelėse. Nustatykite [Flash (blykstė)] ties reikšme [Flash off (blykstė išjungta)].

Blykstė nesuveikia.

Negalima naudoti skaitmeninio priartinimo.

Skaitmeninio priartinimo negalima naudoti, kai naudojami tam tikri nustatymai kitose funkcijose.
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu

Nėra garso atleidus užraktą.

AF pagalbinio apšvietimo lemputė neužsidega.

[AF assist (AF pagalbinis apšvietimas)] nustatyta ties reikšme [Off (išjungta)]. Atsižvelgus į dabartinius nustatymus, AF pagalbinio apšvietimo lemputė gali nedegti net tada, kai pasirinkta [Auto (automatinis)].

Nuotraukos atrodo nešvarios.

Objektyvas yra nešvarus. Nuvalykite objektyvą.
Valymas ir laikymas

Nenatūralios spalvos.

Netinkamai sureguliuotas atspalvis.
Photograph food (fotografuoti maistą), Change colors (keisti spalvas)

Vaizde matomi atsitiktiniai ryškūs pikseliai („triukšmas“).

Objektas yra tamsus ir užrakto greitis yra per mažas arba ISO jautrumas yra per didelis. Triukšmą galima sumažinti naudojant blykstę.
Flash (blykstė)

Nuotraukos yra per tamsios (per trumpai eksponuotos).

Vaizdai per šviesūs (eksponuoti per ilgai).

Sureguliuokite ekspozicijos kompensavimą.
Change colors (keisti spalvas)

Nesušvelninami odos tonai.

Vaizdų išsaugojimas užtrunka.

Toliau išvardytais atvejais vaizdų išsaugojimas trunka ilgiau:

Ekrane arba vaizduose atsiranda žiedo formos juosta arba vaivorykštės spalvų dryžis.

Kai fotografuojama apšvietus iš galo arba kai kadre yra labai stiprus šviesos šaltinis (pvz., saulė), gali atsirasti žiedo formos arba spalvota juosta (vaizdo dvejinimasis). Pakeiskite šviesos šaltinio vietą arba sukomponuokite nuotrauką taip, kad šviesos šaltinis nepatektų į kadrą, tada bandykite dar kartą.

Atkūrimas, redagavimas

Nepavyksta atkurti failo.
Nepavyksta priartinti nuotraukos.
Neįmanoma įrašyti žinučių.
Negalima redaguoti nuotraukų.
Nepavyksta pasukti nuotraukos.
Nepavyksta ištrinti nuotraukos.

Nepavyksta atkurti failo.

Nepavyksta priartinti nuotraukos.

Neįmanoma įrašyti žinučių.

Negalima redaguoti nuotraukų.

Nepavyksta pasukti nuotraukos.

Šis fotoaparatas negali pasukti nuotraukų, užfiksuotų kito gamintojo arba modelio skaitmeniniu fotoaparatu.

Nepavyksta ištrinti nuotraukos.

Televizoriai, spausdintuvai, kompiuteriai

Nuotraukos nerodomos per televizorių.
Prijungus fotoaparatą prie spausdintuvo nerodomas PictBridge paleidimo ekranas.
Nerodomos spausdinti atrinktos nuotraukos.
Fotoaparatu nepavyksta pasirinkti lapo dydžio.
Prijungus fotoaparatą, nepaleidžiama programa Nikon Transfer 2.

Nuotraukos nerodomos per televizorių.

Prijungus fotoaparatą prie spausdintuvo nerodomas PictBridge paleidimo ekranas.

Nustačius [Charge by computer (įkrauti iš kompiuterio)] ties parinktimi [Auto (automatinis)], PictBridge paleisties ekranas gali būti nerodomas, taip pat kai kuriais su PictBridge suderinamais spausdintuvais gali nepavykti spausdinti vaizdų. Priskirkite parinkčiai [Charge by computer (įkrauti iš kompiuterio)] reikšmę [Off (išjungta)] ir vėl prijunkite fotoaparatą prie spausdintuvo.

Nerodomos spausdinti atrinktos nuotraukos.

Fotoaparatu nepavyksta pasirinkti lapo dydžio.

Net spausdinant su PictBridge suderinamu spausdintuvu, pasirinkti lapo dydžio fotoaparatu nepavyks toliau pateiktais atvejais. Popieriaus dydžiui pasirinkti naudokite spausdintuvą.

Prijungus fotoaparatą, nepaleidžiama programa Nikon Transfer 2.

Išmanieji įrenginiai, programa SnapBridge

Žr. „Prijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge)“ ir SnapBridge internetinį žinyną (https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html).

Neįmanoma pasirinkti [Connect to smart device (prijungti prie išmaniojo įrenginio)].
Nepavyko susieti su išmaniuoju įrenginiu naudojant [Connect to smart device (prijungti prie išmaniojo įrenginio)].

Susieti išmanieji įrenginiai nėra automatiškai prijungiami Bluetooth ryšiu.
Neįmanoma įkelti vaizdų į išmanųjį įrenginį, kuris yra prijungtas naudojant programą SnapBridge.
Atsisiųsti pradinio dydžio nejudančius vaizdus į išmanųjį įrenginį, kuris prijungtas naudojant programą SnapBridge, negalima.
Negalima fotografuoti nuotoliniu būdu naudojant išmanųjį įrenginį, kuris yra prijungtas naudojant programą SnapBridge.
Naudojant Wi-Fi ryšį su programa SnapBridge, ryšio kokybė yra prasta arba vaizdų įkėlimo greitis labai mažas.

Neįmanoma pasirinkti [Connect to smart device (prijungti prie išmaniojo įrenginio)].
Nepavyko susieti su išmaniuoju įrenginiu naudojant [Connect to smart device (prijungti prie išmaniojo įrenginio)].

Susieti išmanieji įrenginiai nėra automatiškai prijungiami Bluetooth ryšiu.

Neįmanoma įkelti vaizdų į išmanųjį įrenginį, kuris yra prijungtas naudojant programą SnapBridge.

Atsisiųsti pradinio dydžio nejudančius vaizdus į išmanųjį įrenginį, kuris prijungtas naudojant programą SnapBridge, negalima.

Fotoaparate naudojant [Send while shooting (siųsti fotografuojant)] ir [Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną)], nejudantys vaizdai įkeliami iki 2 megapikselių vaizdo dydžio. Jei norite įkelti nuotraukas originaliu dydžiu, naudokite programos SnapBridge parinktį [Download pictures (Atsisiųsti nuotraukas)].

Negalima fotografuoti nuotoliniu būdu naudojant išmanųjį įrenginį, kuris yra prijungtas naudojant programą SnapBridge.

Naudojant Wi-Fi ryšį su programa SnapBridge, ryšio kokybė yra prasta arba vaizdų įkėlimo greitis labai mažas.

Fotoaparato nustatymų meniu [Network menu (tinklo meniu)] [Wi-Fi (Wi-Fi belaidis tinklas)] [Network settings (tinklo nustatymai)] [Channel (kanalas)] pabandykite pakeisti kanalą.