Gaminio priežiūra

Naudodami ar laikydami šį gaminį laikykitės toliau aprašytų atsargumo priemonių ir skyriuose „Jūsų saugumui“ ir „<Svarbu> Pastabos dėl atsparumo sutrenkimams, vandeniui ir dulkėms bei kondensacijos“ pateiktų įspėjimų.

Fotoaparatas
Akumuliatorius
Kraunamasis kintamosios srovės adapteris
Atminties kortelės

Fotoaparatas

Saugokite fotoaparatą nuo stiprių smūgių

Po stipraus smūgio ar virpėjimo fotoaparatas gali blogai veikti. Taip pat nelieskite ir nespauskite objektyvo.

Saugokite nuo staigių temperatūros pokyčių

Dėl staigių temperatūros pokyčių, pvz., įeinant į šildomą patalpą arba išeinant iš jos šaltą dieną, fotoaparato viduje gali kauptis kondensatas. Norėdami išvengti kondensacijos, prieš galimus staigius temperatūros pokyčius, įdėkite fotoaparatą į nešiojimo dėklą arba į plastikinį maišelį.

Laikykite atokiau nuo stiprių magnetinių laukų

Nenaudokite ir nelaikykite fotoaparato šalia įrangos, skleidžiančios stiprią elektromagnetinę spinduliuotę ar magnetinius laukus. Nesilaikydami šio įspėjimo galite netekti duomenų arba sugadinti fotoaparatą.

Nelaikykite objektyvo ilgą laiką nukreipto į ryškios šviesos šaltinius

Naudodami arba laikydami fotoaparatą pasirūpinkite, kad objektyvas nebūtų ilgą laiką nukreiptas į saulę arba kitus ryškios šviesos šaltinius. Dėl intensyvios šviesos gali nusidėvėti vaizdo jutiklis ir dėl to nuotraukose atsirasti baltos spalvos susiliejimai.

Prieš išimdami ar atjungdami maitinimo šaltinį ar atminties kortelę, gaminį išjunkite

Negalima išimti akumuliatoriaus, kai fotoaparatas įjungtas arba tuo metu, kai įrašomi ar trinami vaizdai. Priverstinai nutraukus maitinimą tokiomis aplinkybėmis, galima prarasti duomenis arba pakenkti atminties kortelei ar vidinėms mikroschemoms.

Pastabos apie ekraną

Akumuliatorius

Naudojimo atsargumo priemonės

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodami fotoaparatą patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį ir, jei reikia, jį įkraukite arba pakeiskite.

Atsarginių akumuliatorių nešiojimasis

Jeigu yra galimybių, fotografuodami svarbiomis progomis su savimi turėkite visiškai įkrautus atsarginius akumuliatorius.

Akumuliatoriaus naudojimas šaltu oru

Šaltu oru dažniausiai sumažėja akumuliatorių talpa.
Jeigu žemoje temperatūroje naudojamas išsekęs akumuliatorius, fotoaparatas gali neįsijungti. Atsarginius akumuliatorius laikykite šiltai ir prireikus keiskite. Vėl sušilęs akumuliatorius gali atgauti dalį savo įkrovos.

Akumuliatoriaus kontaktai

Purvas ant akumuliatoriaus kontaktų gali trukdyti fotoaparato veikimui. Jei ant akumuliatoriaus kontaktų patenka purvo, prieš jį naudodami nuvalykite švariu, sausu skudurėliu.

Išeikvoto akumuliatoriaus įkrovimas

Įjungiant ar išjungiant fotoaparatą tuomet, kai fotoaparate yra įdėtas išeikvotas akumuliatorius, gali sutrumpėti akumuliatoriaus naudojimo laikas. Prieš pradėdami naudoti išeikvotą akumuliatorių įkraukite.

Akumuliatoriaus laikymas

Akumuliatoriaus naudojimo laikas

Jei kambario temperatūroje naudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ima žymiai trumpiau išlaikyti įkrovą, akumuliatorių reikia pakeisti. Įsigykite naują akumuliatorių.

Panaudotų akumuliatorių perdirbimas

Akumuliatorius atiduokite perdirbti laikydamiesi vietinių reglamentų, tačiau pirmiausia izoliuokite kontaktus juostele.

Kraunamasis kintamosios srovės adapteris

Atminties kortelės

Naudojimo atsargumo priemonės

Formatavimas