Valymas ir laikymas

Fotoaparato valymas jį naudojus po vandeniu
Valymas fotoaparatą naudojus ne po vandeniu
Laikymas

Fotoaparato valymas jį naudojus po vandeniu

Vykdykite žemiau pateiktą procedūrą – jei fotoaparatu naudojotės po vandeniu arba paplūdimyje, praskalaukite jį gėlu vandeniu per 60 minučių.

 1. Akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo dangtelį palikite uždarytą ir nuplaukite fotoaparatą švariu vandeniu.
  • Panardinkite fotoaparatą į negilų indą su gėlu vandeniu 10 minučių.
  • Panardinkite fotoaparatą į gėlą vandenį ir pakankamai pakratykite, kad nuo jo pasišalintų visos pašalinės medžiagos.
  • Kai fotoaparatas panardintas į vandenį, per jo vandens išleidimo angas, pvz., mikrofono ar garsiakalbių, gali išeiti keli oro burbuliukai. Tai nėra gedimas.
 2. Nušluostykite vandens lašus švelnia šluoste ir palikite fotoaparatą išdžiūti gerai vėdinamoje ir tamsioje vietoje.
  • Džiovindami fotoaparatą padėkite jį ant sausos šluostės.
  • Nedžiovinkite fotoaparato karštu oru su plaukų ar drabužių džiovintuvu.
 3. Įsitikinę, kad ant fotoaparato neliko vandens lašelių, atidarykite akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo dangtelį ir minkšta sausa šluoste atsargiai nuvalykite vandenį ar smėlį, kuris likęs ant vandeniui nepralaidžios pakuotės ar fotoaparato viduje.
  • Jeigu dangtelis bus uždarytas, kai viduje vis dar likę drėgmės, tai gali sukelti kondensaciją ar gedimą.

Valymas fotoaparatą naudojus ne po vandeniu

Pūstuku pašalinkite dulkes ar plaušelius, prikibusius prie objektyvo, objektyvo apsaugos įtaiso, ekrano arba fotoaparato korpuso. Norėdami pašalinti pirštų atspaudus ar kitas dėmes, kurių nepavyko pašalinti pūstuku, švelniai dalis nuvalykite minkšta sausa šluoste. Jei valysite pernelyg spausdami arba šiurkščia šluoste, galite pažeisti fotoaparatą arba sukelti gedimą.

Laikymas

Išimkite akumuliatorių, jei fotoaparatas bus nenaudojamas ilgesnį laiką.
Norėdami išvengti pelėsio ar mieliagrybių, paimkite fotoaparatą iš laikymo vietos bent kartą per mėnesį. Įjunkite fotoaparatą ir, prieš grąžindami jį į laikymo vietą, kelis kartus atleiskite užraktą.
Akumuliatoriaus nelaikykite vienoje iš šių vietų: