Failų pavadinimai

Šiuo fotoaparatu įrašytiems failams priskiriami toliau nurodyti failų pavadinimai.

PunktasAprašas
1 IdentifikatoriusNerodomas fotoaparato ekrane.
  • DSCN: pradinės nuotraukos, filmai
  • RSCN: apkarpytos kopijos
  • SSCN: nedidelės nuotraukų kopijos
  • FSCN: nuotraukos, sukurtos naudojant ne apkarpymo ar mažos nuotraukos, o kitokią nuotraukų redagavimo funkciją
  • XXXA: pranešimai, įrašyti naudojant [Leave a message (palikti žinutę)] (pirmosios trys raidės sutampa su vaizdo, kuriam buvo įrašytas pranešimas)
  • XXXB: pranešimai, įrašyti naudojant [Leave a reply (palikti atsakymą)] (pirmosios trys raidės sutampa su vaizdo, kuriam buvo įrašytas pranešimas)
2 Failo numerisAutomatiškai priskiriamas didėjančia tvarka, pradedant nuo „0001“ iki „9999“.
  • Kiekvieną kartą, kai užfiksuojama nuotraukų serija naudojant [Shoot at intervals (fotografuoti intervalais)], sukuriamas naujas aplankas, ir nuotraukos išsaugomos tame aplanke, pradedant numeruoti failus nuo „0001“.
3 PlėtinysNurodo failo formatą.
  • .JPG: nejudantys vaizdai
  • .MP4: filmai
  • .WAV: Žinutės (failo numeris yra tas pats kaip nuotraukos, kuriai buvo įrašyta žinutė.)