Prekių ženklai

Informacija apie prekių ženklus

AVC Patent Portfolio License

Šiam gaminiui suteikta AVC Patent Portfolio License ir jis skirtas naudoti asmeniniais ir nekomerciniais tikslais: (i) koduoti vaizdo įrašą pagal AVC standartą („AVC vaizdo įrašas“) ir (arba) (ii) dekoduoti AVC vaizdo įrašą, užkoduotą vartotojo, užsiimančio asmenine ir nekomercine veikla, ir (arba) gautą iš vaizdo įrašų tiekėjo, turinčio licenciją tiekti AVC vaizdo įrašus. Licencija naudoti gaminį kitaip nesuteikiama ir nenumanoma. Papildomos informacijos galima gauti iš MPEG LA, L.L.C.

Žr. https://www.mpegla.com.

FreeType licencija (FreeType2)

Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės (©) priklauso The FreeType Project (2012 m.) (https://www.freetype.org). Visos teisės saugomos.

MIT licencija (HarfBuzz)

Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės (©) priklauso The HarfBuzz Project (2019 m.) (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visos teisės saugomos.