Vispirms izlasiet šo informāciju

Simboli un apzīmējumi
Informācija un brīdinājumi

Simboli un apzīmējumi

Informācija un brīdinājumi

Mūžizglītība

Mūžizglītības koncepcijas ietvaros Nikon ir apņēmies nodrošināt pastāvīgu produktu atbalstu un apmācību, tālāk norādītajās vietnēs sniedzot pastāvīgi atjauninātu informāciju.

Apmeklējiet šīs vietnes, lai uzzinātu jaunāko informāciju par produktiem, padomus, atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ) un vispārīgus ieteikumus par digitālo attēlveidošanu un fotogrāfiju uzņemšanu. Papildinformācija var būt pieejama arī pie vietējā Nikon pārstāvja. Lai iegūtu kontaktinformāciju, apmeklējiet šo vietni:
https://imaging.nikon.com/

Pirms svarīgu attēlu uzņemšanas

Pirms fotografējat svarīgus notikumus (piemēram, kāzas, vai pirms kameras ņemšanas līdzi ceļojumā), uzņemiet pārbaudes fotogrāfiju, lai pārliecinātos, ka kamera darbojas normāli. Nikon neuzņemas atbildību par bojājumiem vai peļņas zaudējumiem, kas var rasties ierīces darbības traucējumu rezultātā.

Izmantojiet tikai Nikon zīmola elektroniskos papildpiederumus

Nikon COOLPIX kameras ir izstrādātas atbilstoši augstākajiem standartiem, un tajās izmantotas kompleksas elektroshēmas. Tikai tie Nikon zīmola elektroniskie piederumi (tostarp akumulatora lādētāji, akumulatori, uzlādes maiņstrāvas adapteri, maiņstrāvas adapteri un USB kabeļi), ko uzņēmums Nikon ir sertificējis lietošanai ar šo Nikon digitālo kameru, ir izstrādāti un pārbaudīti darbam saskaņā ar šo elektronisko shēmu darba un drošības prasībām.
CITU, NEVIS NIKON ELEKTRONISKO PIEDERUMU LIETOŠANA VAR BOJĀT KAMERU UN ANULĒT JŪSU NIKON GARANTIJU.
Uzlādējamajam litija jonu akumulatoram ir piestiprināta hologrāfiska plomba, kas norāda, ka attiecīgais produkts ir autentisks Nikon izstrādājums.

Tādu trešo personu ražotu uzlādējamu litija jonu akumulatoru izmantošana, kuriem nav Nikon hologrāfiskās plombas, var izraisīt kameras normālas darbības traucējumus vai akumulatora pārkaršanu, aizdegšanos, eksploziju vai noplūdi.
Lai saņemtu papildinformāciju par Nikon zīmola piederumiem, sazinieties ar vietējo pilnvaroto Nikon izplatītāju.

Par rokasgrāmatām

Ievērojiet autortiesību paziņojumus!

Saskaņā ar autortiesību likumu ar autortiesībām aizsargātu darbu fotogrāfijas un ierakstus aizliegts izmantot bez autortiesību īpašnieka atļaujas. Izņēmums ir to izmantošana personīgām vajadzībām, tomēr ņemiet vērā, ka gadījumos, kad runa ir par priekšnesumu vai izstāžu fotogrāfijām vai ierakstiem, to izmantošanas personīgām vajadzībām arī var tikt ierobežota.

Atbrīvošanās no datu glabāšanas ierīcēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, dzēšot attēlus vai formatējot atmiņas ierīces, piemēram, atmiņas kartes vai iebūvētās kameras atmiņu, sākotnējā attēla dati netiek izdzēsti pilnībā. Izmantojot komerciāli pieejamu programmatūru, dažreiz no datu uzglabāšanas ierīces, no kuras īpašnieks atbrīvojies, izdzēstos failus var atjaunot, tā radot iespēju personas attēla datu ļaunprātīgai izmantošanai. Atbildība par šādu datu konfidencialitātes nodrošināšanu jāuzņemas izstrādājuma lietotājam.

Pirms atbrīvojaties no datu glabāšanas ierīces vai nododat tās īpašumtiesības citai personai atiestatiet visus kameras iestatījumus, izmantojot kameras iestatījumu izvēlni [Reset all (Atiestatīt visu)]. Pēc atiestatīšanas izdzēsiet visus datus, izmantojot tirdzniecībā pieejamu dzēšanas programmatūru vai formatējot ierīci kameras iestatījumu izvēlnē [Format memory (Formatēt atmiņu)] vai [Format card (Formatēt karti)]. Tad pilnībā aizpildiet atmiņu ar attēliem, kuros nav personiska satura (piemēram, tukšu debesu skatiem). Kā arī, pirms atbrīvošanās vai nodošanas šādā pat veidā aizstājiet attēlu kameras iestatījumu izvēlnē [Welcome screen (Sākuma ekrāns)] [On: Photo (Ieslēgts: Fotoattēls)] ar citu attēlu. Ja izlemjat fiziski iznīcināt atmiņas kartes, dariet to uzmanīgi, lai negūtu traumas un izvairītos no materiāliem zaudējumiem.

Conformity marking (Atbilstības marķējums)

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai apskatītu dažas no kamerā esošajām atzīmēm par atbilstību.
Aktivizējiet uzņemšanas vai atskaņošanas režīmu 4. maināmās funkcijas poga () Camera settings (Kameras iestatījumi) Conformity marking (Atbilstības marķējums)