Maināmo funkciju pogu izmantošana

Nospiežot maināmās funkcijas pogu, kad tiek rādīts uzņemšanas vai demonstrēšanas ekrāns, tiek parādīta pašreizējā režīma izvēlne un ir iespējams mainīt dažādus iestatījumus.

1: 1. maināmās funkcijas poga

2: 2. maināmās funkcijas poga

3: 3. maināmās funkcijas poga

4: 4. maināmās funkcijas poga

 1. Nospiediet maināmās funkcijas pogu, lai parādītu izvēlni.
  • Taču atkarībā no kameras iestatījumiem izvēlne var netikt parādīt arī tad, ja nospiežat maināmo funkciju pogu.
 2. Nospiediet maināmās funkcijas pogu, lai atlasītu vienumu.
  • Kad redzams simbols , nospiediet 1. maināmās funkcijas pogu (), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
  • Atkarībā no kameras iestatījumiem noteiktas opcijas nav iespējams atlasīt vai attēlot.
 3. Nospiediet maināmās funkcijas pogu, lai atlasītu vienumu.
  • Ja izvēlnes saturs turpinās citā lapā, būs redzama norāde (1) uz lapas atrašanās vietu. Lai skatītu iepriekšējo vai nākamo lapu, nospiediet kursortaustiņu .
 4. Nospiediet maināmās funkcijas pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.
  • Pašreizējais iestatījums tiek atzīmēts ar dzeltenu joslu (1).
  • Kad ir atvērta izvēlne, uzņemšanas režīmā var atgriezties, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu vai pogu ().