Akumulatora lādēšana

 1. Izmantojiet USB kabeli (iekļauts komplektā), lai pievienotu uzlādes maiņstrāvas adapteri kamerai, kurā ievietots akumulators.
 2. Iespraudiet uzlādes maiņstrāvas adaptera kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.
  • Komplektā iekļautā kontaktdakšas adaptera veids ir atkarīgs no kameras iegādes valsts vai reģiona. Kontaktdakšas adaptera forma atšķiras atkarībā no kameras iegādes valsts vai reģiona.
  • Kad sākat lādēšanu, uzlādes indikators lēnām sāk mirgot. Lai uzlādētu pilnībā izlādētu akumulatoru ir vajadzīga 1 stunda un 40 minūtes.
  • Kad uzlādēšana ir pabeigta, uzlādes indikators izslēdzas.
  • Akumulatoru nevar uzlādēt, ja uzlādes lampiņa ātri mirgo; iespējamie iemesli ir aprakstīti tālāk.
   • Apkārtējās vides temperatūra nav piemērota uzlādes veikšanai.
   • USB kabelis vai uzlādes maiņstrāvas adapteris nav pareizi pievienots.
   • Akumulators ir bojāts.
 3. Kad lādēšana ir pabeigta, atvienojiet uzlādes maiņstrāvas adapteri no elektrotīkla kontaktligzdas un pēc tam atvienojiet USB kabeli.

Piezīmes par USB kabeli

 • Izmantojiet tikai UC-E21 USB kabeļus. Izmantojot USB kabeli, kas nav UC-E21, pastāv pārkaršanas, aizdegšanās un elektrotrieciena risks.
 • Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu, neievietojiet un neizņemiet tos slīpi.

Piezīmes par akumulatora uzlādēšanu

 • Aizliegts izmantot cita ražotāja izgatavotu vai cita modeļa maiņstrāvas adapteri (atļauts izmantot tikai uzlādes maiņstrāvas adapteri EH-73P), kā arī neizmantojiet tirdzniecībā pieejamus USB maiņstrāvas adapterus vai mobilā tālruņa akumulatora lādētājus. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt pārkaršanu vai kameras bojājumus.
 • Kameru lādēšanas laikā var izmantot, taču šādi palielināsies uzlādes laiks. Taču, ja akumulatora uzlādes līmenis ir ļoti zems, kameru akumulatora uzlādes laikā nevar izmantot.