Kameras iestatīšana

Izmantojiet maināmo funkciju pogas un kursortaustiņu, lai atlasītu un pielāgotu iestatījumus.

1: 1. maināmās funkcijas poga

2: 2. maināmās funkcijas poga

3: 3. maināmās funkcijas poga

4: 4. maināmās funkcijas poga

5: Kursortaustiņš

 1. Nospiediet barošanas slēdzi, lai ieslēgtu kameru.
 2. Nospiediet kursortaustiņa pogu , lai atlasītu valodu, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu (), lai apstiprinātu atlasi.
  • Parādītās valodas atkarīgas no valsts vai reģiona.
  • Valodu jebkurā laikā var mainīt kameras iestatījumu izvēlnē [Language (Valoda)].
 3. Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Yes (Jā)]).
 4. Nospiediet 2., 3. vai 4. maināmās funkcijas pogu, lai atlasītu datuma formātu.
 5. Iestatiet datumu un laiku.
  • Nospiediet , lai iezīmētu vienumus, un , lai tos mainītu.
  • Atlasiet minūšu lauku un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu (), lai apstiprinātu iestatījumu.
  • Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu (), lai iestatītu vasaras laiku. Kad tas ir ieslēgts, tiek rādīts par vienu stundu agrāks laiks, un ir redzams simbols . Ja vēlreiz nospiežat 3. maināmās funkcijas pogu (), lai to izslēgtu, laiks tiek pārslēgts par vienu stundu uz priekšu.
 6. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Yes (Jā)]).
  • Varat mainīt datumu un laiku, izmantojot kameras iestatījumu izvēlni [Date and time (Datums un laiks)].
 7. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu fona noformējumu, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Lai atjaunotu noklusējuma fonu, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ().
  • Varat mainīt fona noformējumu, izmantojot kameras iestatījumu izvēlni [Menu background (Izvēlnes fons)].
 8. Izlasiet ziņojumu par ūdensnecaurlaidību un nospiediet pogu .
  • Ar ūdensnecaurlaidību saistīti ziņojumi tiek rādīti, kad pirmo reizi tiek ieslēgta kamera vai pēc lādēšanas.
 9. Apstipriniet pēdējo ziņojumu un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Iestatīšana ir pabeigta, un kamera pārslēdzas uz uzņemšanas ekrānu.