Attēlu uzņemšana

Režīms [Point and shoot (Pavērsiet un fotografējiet)] šeit tiek izmantots kā piemērs. Režīmā [Point and shoot (Pavērsiet un fotografējiet)] kamera kadrēšanas laikā automātiski atpazīst fotografēšanas apstākļus, tādējādi attēls tiek uzņemts atbilstīgi uzņemšanas apstākļiem.

 1. Nospiediet 1. maināmās funkcijas pogu (), lai atvērtu uzņemšanas ekrānu [Point and shoot (Pavērsiet un fotografējiet)].
  • Režīmā [Point and shoot (Pavērsiet un fotografējiet)] ekrāna labajā apakšējā stūrī tiek parādīts simbols .
 2. Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un atlikušo kadru skaitu.
  • Akumulatora uzlādes līmenis (1)
   : augsts akumulatora uzlādes līmenis.
   : zems akumulatora uzlādes līmenis.
  • Atlikušo kadru skaits (2)
   Indikators tiek rādīts, ja kamerā nav ievietota atmiņas karte un attēli tiek saglabāti iekšējā atmiņā.
 3. Turiet kameru nekustīgi.
  • Neaizklājiet objektīvu, zibspuldzi, AF palīggaismotāju, mikrofonu un skaļruni ar pirkstiem un citiem priekšmetiem.
 4. Kadrējiet attēlu.
  • Izmantojiet kursortaustiņu, lai mainītu tālummaiņas objektīva pozīciju.
   Lai tuvinātu: nospiediet .
   Lai tālinātu: nospiediet .
 5. Līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.
  • Aizvara atbrīvošanas pogas nospiešana „līdz pusei” nozīmē pogu nospiest līdz vietai, kur sajūtat vieglu pretestību, un turēt to nospiestu.
  • Kad objekts ir fokusā, fokusa apgabals vai fokusa indikators tiek parādīts zaļā krāsā.
  • Izmantojot digitālo tālummaiņu, kamera tiek fokusēta kadra centrā, un fokusa apgabals netiek rādīts.
  • Ja fokusa apgabals vai fokusa indikators mirgo, kamera nespēj fokusēt. Mainiet kompozīciju un vēlreiz mēģiniet nospiest aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei.
 6. Neatlaižot pirkstu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam.

Piezīmes par attēlu vai video saglabāšanu

Attēlu un video saglabāšanas brīdī mirgo atlikušo kadru skaita indikators vai atlikušā ierakstīšanas laika indikators vai tiek rādīts ziņojums [Please wait for the camera to finish recording. (Lūdzu, gaidiet, līdz kamera beigs ierakstīšanu.)]. Neatveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku, kā arī neizņemiet akumulatoru vai atmiņas karti, ja mirgo kāds indikators. Pretējā gadījumā iespējams datu zudums vai kameras vai atmiņas kartes bojājumi.

Automātiskās izslēgšanas funkcija

 • Ja aptuveni trīs minūtes netiek veiktas nekādas darbības, ekrāns izslēdzas, kamera pārslēdzas gaidstāves režīmā un mirgo barošanas ieslēgšanas indikators. Kamera izslēdzas, ja tā aptuveni trīs minūtes bijusi gaidstāves režīmā.
 • Lai atkal ieslēgtu ekrānu, kad kamera ir gaidstāves režīmā, veiciet kādu darbību, piemēram, nospiediet barošanas slēdža vai aizvara atbrīvošanas pogu.

Trijkāja lietošana

Trijkāji ieteicams izmantot kameras stabilizēšanai šādās situācijās:

 • uzņemot tumšos laikapstākļos, kad [Flash (Zibspuldze)] iestatījums ir [Flash off (Zibspuldze izslēgta)];
 • ja tālummaiņa ir telefoto pozīcijā.