Attēlu dzēšana

 1. Pilnkadra atskaņošanas režīmā nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ().
 2. Lai izvēlētos dzēšanas metodi, izmantojiet 2., 3. vai 4. maināmās funkcijas pogu.
  • Ja izvēlējāties opciju [Erase this picture only (Dzēst tikai šo attēlu)] vai [Erase all pictures (Dzēst visus attēlus)], turpiniet ar 5. darbību.
  • Lai izietu nedzēšot, nospiediet 1. maināmās funkcijas pogu ().
 3. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu dzēšamo attēlu, un pēc tam nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ().
  • Atlasītais attēls ir norādīts ar atzīmi.
  • Atzīme tiek pievienota vai noņemta katru reizi, kad nospiežat 2. maināmās funkcijas pogu ().
  • Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu (), lai noņemtu visas atzīmes.
 4. Pievienojiet atzīmes visiem attēliem, kurus vēlaties izdzēst, un tad nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu (), lai apstiprinātu atlasi.
 5. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Yes (Jā)]).
  • Izdzēstus attēlus vairs nevar atjaunot.

Attēlu dzēšanas ierobežošana (attēlu bloķēšana)

Lai novērstu attēlu nejaušu izdzēšanu, varat bloķēt attēlu dzēšanu.

 1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīmā vienlaikus nospiediet un turiet 1. un 4. maināmās funkcijas pogu.
 2. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Yes (Jā)]).
  • Kad iestatīta attēlu bloķēšana, ekrānā ir redzams simbols .