Uzņemšanas izvēlnes saraksts

Uzņemšanas režīmā nospiežot maināmās funkcijas pogu, var izmantot tālāk norādītās funkcijas.

Maināmās funkcijas pogasApraksts
Point and shoot (Pavērsiet un fotografējiet)Uzņemšanas režīms tiek pārslēgts uz [Point and shoot (Pavērsiet un fotografējiet)].
Kamera kadrēšanas laikā automātiski atpazīst fotografēšanas apstākļus, tādējādi attēls tiek uzņemts atbilstīgi apkārtējiem apstākļiem.
Flash mode/self-timer (Zibspuldzes režīms/automātiskais taimeris) Flash (Zibspuldze)
Ļauj mainīt zibspuldzes iestatījumus atbilstīgi fotografēšanas apstākļiem.
Self-timer (Automātiskais taimeris)
Kamerai ir automātiskais taimeris, kas atbrīvo aizvaru aptuveni 10 vai 5 sekundes pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas.
Jūs varat arī iestatīt funkciju [Smile timer (Smaida taimeris)].
More picture options (Vairāk attēlu opciju) Choose a style (Izvēlēties stilu)
Kad ir atlasīts stils (fotografēšanas apstākļi un efekti), kameras iestatījumi automātiski tiek optimizēti atbilstoši atlasītajam sižetam.
Decorate (Dekorēt)
Uzņemot attēlus, ļauj tiem apkārt parādīt rāmi.
Change colors (Mainīt krāsas)
Ļauj regulēt spilgtumu (ekspozīcijas kompensācija) vai košumu vai paturēt kādu konkrētu krāsu un pārējās mainīt uz melnbaltām.
Settings (Iestatījumi) Change sounds (Mainīt skaņas)
Ļauj konfigurēt aizvara un pogu skaņas.
Choose a size (Izvēlēties izmēru)
Ļauj iestatīt fotoattēlu un video izmēru.
Camera settings (Kameras iestatījumi)
Ļauj mainīt vairākus pamatiestatījumus.
Kameras iestatījumu izvēlnes lietošana