Self-timer (Automātiskais taimeris)

Kamerai ir automātiskais taimeris, kas atbrīvo aizvaru aptuveni 10 vai 5 sekundes pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas.

 1. Uzņemšanas režīms
 2. 2. maināmās funkcijas poga ()
 3. Self-timer (Automātiskais taimeris)
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Off (Izslēgts)Automātiskais taimeris netiek lietots.
10 sKamera atbrīvo aizvaru 10 sekundes pēc tam, kad nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
izmantojiet nozīmīgos gadījumos, piemēram, kāzās.
Self-portrait timer (Pašportretu taimeris)Kamera atbrīvo aizvaru 5 sekundes pēc tam, kad nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
Izmantojiet pašportretu uzņemšanai.
Smile timer (Smaida taimeris)Kad kamera uztver smaidošu seju, attēlu var uzņemt automātiski, nenospiežot aizvara atbrīvošanas pogu.
 1. Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [10 s]) vai 4. maināmās funkcijas pogu ( [Self-portrait timer (Pašportretu taimeris)]).
 2. Kadrējiet attēlu un līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.
  • Kad izmantojat režīmu [10 s], raugieties, lai visi objekti būtu fokusā.
  • Kad izmantojat funkciju [Self-portrait timer (Pašportretu taimeris)], 3. darbības laikā pilnībā nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu un tad kadrējiet attēlu.
 3. Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam.
  • Sākas laika atskaite.
  • Automātiskā taimera spuldze mirgo un pēc tam aptuveni vienu sekundi pirms aizvara atbrīvošanas vienmērīgi deg.
  • Kad aizvars atbrīvots, automātiskajam taimerim tiek iestatīta opcija [Off (Izslēgts)].
  • Lai apturētu laika atskaiti, vēlreiz nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.

Piezīmes par opciju [Self-timer (Automātiskais taimeris)]

Šo funkciju var nebūt iespējams izmantot kopā ar citām funkcijām.
Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nav iespējams izmantot vienlaikus

Fokuss un ekspozīcija, uzņemot ar automātisko taimeri

 • [10 s]: pilnībā nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, fokusa un ekspozīcijas vērtība tiek nofiksēta.
 • [Self-portrait timer (Pašportretu taimeris)]: Fokuss un ekspozīcija tiek iestatīti tieši pirms aizvara atbrīvošanas.

Automātiskā taimera iestatījums

Izmantojot noteiktus uzņemšanas režīmus vai iestatījumus, šo iestatījumu, iespējams, nevarēs mainīt.
Zibspuldzes un automātiskā taimera noklusējuma iestatījumu saraksts