Shoot night scenes (Fotografēt nakts ainavas)

Kamera uzņem vairākus nakts ainavas attēlus un apvieno tos vienā attēlā.

  1. Uzņemšanas režīms
  2. 3. maināmās funkcijas poga ()
  3. Choose a style (Izvēlēties stilu)
  4. izmantojiet , lai atlasītu
  5. 4. maināmās funkcijas poga ()

Piezīmes par opciju [Shoot night scenes (Fotografēt nakts ainavas)]

  • Saglabātajā attēlā redzamais skata leņķis (t.i., kadrā redzamais apgabals) ir šaurāks nekā tas redzams uzņemšanas ekrānā.
  • Noteiktos fotografēšanas apstākļos var nebūt iespējams uzņemt attēlu sēriju.
  • Šo funkciju var nebūt iespējams izmantot kopā ar citām funkcijām.
    Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nav iespējams izmantot vienlaikus