Shoot close-ups (Fotografēt tuvplānus)

Varat uzņemt objektu tuvplānus.

  1. Uzņemšanas režīms
  2. 3. maināmās funkcijas poga ()
  3. Choose a style (Izvēlēties stilu)
  4. izmantojiet , lai atlasītu
  5. 4. maināmās funkcijas poga ()

Piezīmes par opciju [Shoot close-ups (Fotografēt tuvplānus)]

Šo funkciju var nebūt iespējams izmantot kopā ar citām funkcijām.
Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nav iespējams izmantot vienlaikus