Underwater face framing (Kadrēt sejas zem ūdens)

Varat uzņemt cilvēku sejas zem ūdens automātiski, neiegremdējot savu seju ūdenī.

 1. Uzņemšanas režīms
 2. 3. maināmās funkcijas poga ()
 3. Choose a style (Izvēlēties stilu)
 4. izmantojiet , lai atlasītu
 5. 4. maināmās funkcijas poga ()

Plašāku informāciju par uzņemšanu zem ūdens skatiet sadaļā „<Svarīgi> Piezīmes par triecienizturību, ūdensnecaurlaidību, putekļu necaurlaidību un kondensāta veidošanos”.

 1. Apstipriniet ar ūdensnecaurlaidību saistītos paziņojumus.
  • Nospiediet kursortaustiņu , lai skatītu nākamo ziņojumu. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu (), lai izlaistu ziņojumus un atvērtu uzņemšanas ekrānu.
 2. Lai sāktu automātisko uzņemšanu, uzņemšanas režīmā pilnībā nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.
 3. Iegremdējiet kameru ūdenī un vērsiet to pret cilvēka seju zem ūdens.
  • Kad kamera uztver cilvēka seju, barošanas ieslēgšanas indikators un automātiskā taimera spuldze nomirgo un aizvars automātiski atbrīvojas.
  • Kad aizvars atbrīvojas, indikatori ātri mirgo.
  • Tālummaiņas pozīcija ir fiksēta platleņķa pozīcijā.
 4. Vēlreiz nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai apturētu uzņemšanu.
  • Pēc tam, kad ir uzņemti četri attēli vai kamera ir darbojusies automātiskās uzņemšanas režīmā aptuveni 30 sekundes, uzņemšana automātiski beidzas.
  • Kad uzņemšana beidzas, ekrānā tiek parādīti uzņemtie attēli. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu (), lai atgrieztos uzņemšanas ekrānā.

Notīriet kameru 60 minūšu laikā pēc lietošanas zem ūdens vai pludmalē.
Tīrīšana pēc kameras lietošanas zem ūdens

Piezīmes par opciju [Underwater face framing (Kadrēt sejas zem ūdens)]