Shoot at intervals (Fotografēt ar intervāliem)

Kamera var automātiski uzņemt fotoattēlus iepriekš noteiktos laika intervālos.

 1. Uzņemšanas režīms
 2. 3. maināmās funkcijas poga ()
 3. Choose a style (Izvēlēties stilu)
 4. izmantojiet , lai atlasītu
 5. 4. maināmās funkcijas poga ()
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Shoot every 30 seconds (Fotografēt ik pēc 30 sekundēm)Uzņem attēlu ik pēc 30 sekundēm.
Maksimālais uzņemamo attēlu skaits: aptuveni 280 attēli
Shoot once a minute (Fotografēt reizi minūtē)Uzņem attēlu ik pēc minūtes.
Maksimālais uzņemamo attēlu skaits: aptuveni 140 attēli
Shoot every 5 minutes (Fotografēt ik pēc 5 minūtēm)Uzņem attēlu ik pēc piecām minūtēm.
Maksimālais uzņemamo attēlu skaits: aptuveni 30 attēli
 1. Izmantojiet 2., 3. vai 4. maināmās funkcijas pogu, lai atlasītu uzņemšanas intervālu.
 2. Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai uzņemtu pirmo attēlu.
  • Kad kamera uztver cilvēka seju, tā iestata fokusu uz seju.
   Seju uztveršanas lietošana
  • Starp attēlu uzņemšanas reizēm ekrāns izslēdzas un mirgo barošanas ieslēgšanas indikators.
  • Ekrāns atkal automātiski ieslēdzas tieši pirms nākamā attēla uzņemšanas.
 3. Līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu, lai apturētu uzņemšanu.
  • Kad ir uzņemts maksimālais attēlu skaits, uzņemšana beidzas automātiski.

Piezīmes par opciju [Shoot at intervals (Fotografēt ar intervāliem)]